3 Paaszondag B  -  13/04/2024

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lezing:  Lucas 24, 35-48  (NBV21)

De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geest te zien. Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak Me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Tafelgebed:  202  Toen hebt gij, God die leeft

Onze Vader  (Mia)

De voorbije 2 weekends mochten we vieren dat Jezus verrezen is:
de Vader heeft Zijn leven-in-uiterste-liefde bevestigd!
Jezus BLIJFT als de levende Heer in ons midden.
De Vader zette Zijn handtekening onder Jezus’ leven
van breken en delen tot het uiterste.
Tot DIE Vader mogen ook wij bidden: Onze Vader …

Vredeswens  (Mia)

In de vele ontmoetingsverhalen, want dat ZIJN de verschijningsverhalen,
die we in deze Paastijd mogen lezen, horen we Jezus telkens opnieuw Zijn leerlingen ‘Sjalom’ toewensen: vrede!
Naar die vrede BLIJVEN wij verlangen.
Moge die vrede van de Heer MET ons zijn.

Geven we die vrede ook door aan elkaar.

Bezinning  (Walter)

Verrijzenisverhalen zijn lastige verhalen.
Ze botsen met onze opvoeding.
Dood is dood.
En toch breek Jezus vandaag door onze bange gedachten heen.

Jezus zijn passie is dat we allemaal voluit zouden leven.
Dat we verrezen leven.
Opgewekt, fier, met sprankel in de ogen.
Waarom hebben we het daar zo moeilijk mee?

Omdat we zoveel nadenken.
Omdat we zoveel overdenken.
Omdat we ons verleden maar blijven herinneren.
Omdat we de toekomst willen controleren.
Denken altijd maar denken.
Onze persoonlijkheid uit elkaar halen en weer in elkaar steken.

Jezus nodigt ons vandaag uit om deze houding af te bouwen.
Stop met rond jezelf te draaien.
Stop met jezelf vast te zetten in je hoofd met duizend gedachten.
Laat de gedachten los, een voor een.
Zoals je een lego bouwwerk blokje voor blokje afbreekt.
Maak ruimte in je hoofd.
Laat los.
Zodat het Leven weer in je kan stromen.
Zodat je kanaal kan worden van Gods liefde voor deze wereld.
Een kwetsbaar kanaal waar het licht, het leven en de warmte doorheen stroomt.

Zo wil Jezus ons vandaag zien.
Kinderen van het licht.
Kinderen die het Leven.
Kinderen die de stad intrekken en overal Leven brengen.
Kinderen die niet bang zijn om naar binnen te keren.
Kinderen die aan de oever van het leven kijken met God op hun schouder naar het kolkende leven.
Kinderen die thuisgekomen zijn, dragers van vrede en vreugde.
Zo wil Jezus ons zien,
NU, vandaag en al de komende dagen.

Geniet van jouw innerlijk plekje onder de zon
kijkend met liefde naar het stromende leven rondom jou
en ga dan verfrist van zo’n rustmoment de wereld in
om anderen te verfrissen en te inspireren.

Slotgebed  (Mia)

Gij Ene,
vandaag mochten we opnieuw beluisteren hoe Jezus
midden onder ons aanwezig blijft, met ons blijft op weg gaan
en wij Hem kunnen herkennen telkens als wij met en voor elkaar
het brood breken en delen.
We danken U voor dat enorme geschenk van Jezus’ verrijzenis!
En wij bidden U dat we steeds meer, in Jezus’ voetspoor,
een mens mogen worden naar Uw hart. Want daartoe zendt Gij ons!
Omdat wij dat niet alléén kunnen, zien we uit naar de komst van Uw Geest!
Amen.