2 zondag van de advent  -  'Ga samen op pad'  (09/12/2023)

Opening

Vandaag steken we de 2de kaars aan op deze mooie adventskrans.
Advent is uitkijken, uitkijken naar licht in deze donkere dagen, in donkere tijden van oorlog, vernieling, ruzie en haat.
Advent … uitkijken naar de komst van Jezus. Hoop op vredevolle tijden.

Zoals we op de adventskrans zien gaan we samen op pad, met groot en klein,
jong en oud, om nieuwe wegen te bewandelen naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde.
Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen, we worden als gemeenschap geroepen.
God wil ons verzamelen en niemand blijft achter. Schouder aan schouder bouwen we mee aan zijn Rijk van gerechtigheid. De kaarsen brengen licht, uitzicht, warmte en hoop.

Aansteken van de tweede adventskaars:  ♫  95  In onze donk're nacht

In onze donk’re nacht
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
Vuur dat nooit meer dooft.

Openingslied:  ♫  115  Drempelgebed

Inleiding: Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lezing:  Marcus 1, 1-8  (NBV21)

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Er staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit,
hij zal Je een weg banen.
Een stem roept in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

Homilie: Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Bezinning:  "Ga samen op pad"  -  Evi Freson

God van licht,
Jij stuurt mensen op ons pad
om de weg te banen
en ons vreugde te brengen.
Help ons
om mee te bouwen aan een weg
die voor iedereen begaanbaar is.
Laat ons licht zijn voor elkaar
naar het voorbeeld van uw Zoon Jezus.
Blijf bij ons, Heer, als licht,
en geef troost en moed om samen verder te gaan
vandaag, morgen en altijd.
Amen.