3 zondag door het jaar B  (20/01/2024)

Openingslied:  ♫  69  Een lied tot Jezus Christus

Inleiding: Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lezing:  Marcus 1, 14-20  (NBV21)

Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’
Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Iets verderop zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden Hem.

Homilie: Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Bezinning

Zoals de nieuwe bloesem van de lente
nog in de winterknop verborgen zit …
zo sluimert God in onze grijze dagen.
Zijn liefde is de dageraad
lang voor de dag begint.

Jezus zei tot de vrienden:
“Laat je netten los,
en laat je bootje achter op het water.”
Geloof dat God al bezig is.
Hij breekt de winterknoppen
van je leven open.
En doet de koude ijslaag
van het kwaad ontdooien.
En waar je hart nog
zwaar te moede was,
breekt nu de blijdschap open.

Laat je netten los …
Blijf niet verstrikt
in alledaagse dingen.
Laat God,
in al zijn heerlijkheid,
de felle lente van zijn leven
in jouw korte leven
doen ontspringen.

         Manu Verhulst