Teksten van de vieringen  -  B-jaar 2023-2024

5 Paaszondag - 'Verbondenheid'  (27/04/2024)

In de afscheidsrede van Jezus zoals we die in het evangelie volgens Johannes lezen, gebruikt Jezus vandaag een suggestief maar krachtig beeld om zijn leerlingen te laten aanvoelen dat de verbondenheid tussen Hem en zijn leerlingen en de verbondenheid met zijn Vader een heel duurzame verbondenheid is. Deze verbondenheid zal niet teniet gedaan worden wanneer Hij niet meer fysiek aanwezig zal zijn tussen hen. Met andere woorden, deze relatie, als ik ze zo mag noemen, overstijgt de dood.  (...)

Lees meer

4 Paaszondag - 'De Goede Herder'  (20/04/2024)

Het beeld van de herder kennen we in onze tijd nauwelijks meer. Het is iets van vroegere tijden.
En toch af en toe kom je ze nog wel eens tegen. Ik denk dan, die man heeft veel tijd om te mediteren!
Zo in de stilte van de natuur ! Maar wat is dan de eigenlijke taak van een herder, vroeger en nu ?  (...)

Lees meer

3 Paaszondag  (13/04/2024)

Verrijzenisverhalen zijn lastige verhalen. Ze botsen met onze opvoeding. Dood is dood.
En toch breek Jezus vandaag door onze bange gedachten heen.

Jezus zijn passie is dat we allemaal voluit zouden leven. Dat we verrezen leven. Opgewekt, fier, met sprankel in de ogen.
Waarom hebben we het daar zo moeilijk mee?  (...-

Lees meer

2 Paaszondag - 'Niet zien en toch geloven, vrede brengen'  (06/04/2024)

Ik wens jullie vrede!” … Dat zegt Jezus vandaag ook tegen ieder van ons.
Die wens moet belangrijk zijn, want in de lezing van vandaag komt die 3x voor.

Het is vandaag Beloken Pasen, het eerste weekend na de Goede week, met het avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde, zijn lijden, sterven, de stille zaterdag en zijn verrijzenis op de 3e dag, Paaszondag.

Beloken Pasen is ook de dag waarop we in Effata onze doden herdenken. Vooral diegenen die een speciale plek hebben in ons hart en de voorbije jaren reeds de overgang naar het leven aan de overkant maakten.  (...)

Lees meer →

Paaswake - "Samen leven vieren"  (30/03/2024)

Het is goed om hier in dit uur samen te zijn. Het is wel donker om ons heen, maar met vertrouwen zien wij uit naar wat komen gaat. Wij zijn op doortocht naar het licht.
De verhalen die we daarbij zullen horen, spelen zich af tussen oorsprong en bestemming. Het zijn verhalen over het begin van alle leven, verhalen over het doel van ons bestaan. Dat is de reis die we afleggen: van het duister naar het licht.
Aan dat licht en aan het leven, dat sterker is dan de dood, vertrouwen wij ons toe.
Kom in ons midden, God, wees niet doodse stilte.
Laat dit een avond zijn van hoop, bevrijding.   Wek in ons de kracht tot leven.  (...)

Lees meer → Paaswake

Goede Vrijdag  (29/03/2024)

Om niet te vergeten zijn we hier samen.
Om nooit te vergeten hebben we het kruis hier neergelegd,
want het kruis vertelt ons het hele verhaal van Jezus van Nazareth.
Het verhaal van een mens, één en al liefde,
toch verworpen, omdat zij die de macht in handen hadden, Hem als een bedreiging zagen.
Het verhaal van een mensenzoon één en al liefde, beeld en gelijkenis van Hem die leeft.
En duizenden na Hem, tot op de dag van vandaag, zij gaan dezelfde weg als Hij, omwille van de gerechtigheid.

Omwille van de Gekruisigde van toen, en de vele gekruisigden van vandaag, zijn wij hier samen: om niet te vergeten.  (...)

Lees meer → Goede Vrijdag

Witte Donderdag  (28/03/2024)

Beste vrienden van Effata. Hartelijk welkom op deze nieuwe plaats waar voortaan onze gemeenschap samen zal vieren.
We hebben zaterdag het hoofdstuk Clemenspoort afgesloten door een aantal symbolen naar buiten te dragen uit de Parel.
Wij zullen nu deze symbolen hier binnenbrengen om ons vieren hier te beginnen.  (...)

Vanavond zijn we samen om een heel belangrijk gebeuren te herdenken. Het lijkt een doordeweekse avond.
Buiten deze kapel gaat het leven zijn gang. Mensen gaan sporten, eten , kijken televisie, laten de hond uit ...

Maar wij, als kleine groep, zijn van thuis weggegaan om hier iets te laten gebeuren.
Iets dat heel lang geleden het leven van mensen, en zelfs de geschiedenis een andere wending heeft gegeven.  (...)

Lees meer → Witte Donderdag

Palmzondag - "Samen macht uit handen geven"  (23/03/2024)

‘Samen macht uit handengeven’
We horen hoe Jezus Jeruzalem intrekt.
Niet hoog te paard zoals koningen en heersers, wel op een ezelsveulen, het lastdier van de armen.
Hij geeft zijn macht uit handen. Eerst bejubeld, nadien veroordeeld tot de dood.
Binnen Broederlijk Delen gaat Palmzondag ook over werken aan een rechtvaardige samenleving, over bevrijding uit oude structuren, en geloven dat de inzet van velen het tij kan keren en een nieuw samenleven bewerken.

Voor ons als Effatagemeenschap betekent deze Palmzondag in de Clemenspoort heel veel.
Laten we samen macht uit handen geven, om vertrouwensvol te luisteren naar elkaar en onenigheden te overwinnen.
Zo scheppen we een nieuwe toekomst en nieuw samen-leven.  (...)

Lees meer → Palmzondag

5 zondag van de vasten - "Samen het leven dienen"  (16/03/2024)

Vandaag is het thema “samen het leven dienen”. We willen samenwerken aan een wereld waarin ieder mens meetelt, een wereld zoals God hem droomt. Een rechtvaardige en duurzame wereld zonder ongelijkheid waar geen mens honger lijdt, verdrukt wordt of op de vlucht moet.
Broederlijk deelt wijst er ons nog eens dat het niet onmogelijk is: als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en te herverdelen, dan is dat genoeg om het 100% anders te doen. Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk!  (...)

Lees meer

4 zondag van de vasten - "Samen tijd nemen voor verandering'  (09/03/2024)

 

3 zondag van de vasten - "Samen bouwen aan een nieuwe samenleving"  (02/03/2024)

Het thema van de 3de zondag van de vasten is: Samen bouwen aan een nieuwe samenleving.
Voor Jezus betekent dit dat Hij niet akkoord was met het verdienmodel van verkopers en muntwisselaars die hij in de tempel zag handel drijven. De tien woorden in de ark, het fundament van de samenleving, zag Hij verstomd, versteend.
Het volk werd niet meer gehoord!
Daarom zegt Hij ons vandaag dat God niet langer woont in stenen, maar in ieder mens die de weg gaat van dood naar leven.

Lees meer

2 zondag van de vasten - "Samen macht herverdelen"  (24/02/2024)

Het thema van de tweede zondag van de vasten is: Samen macht herverdelen.
Voor Jezus betekent dit leren het koningschap uit handen geven en dienaar van mensen worden. Leven zoals Jezus
betekent macht uit handen geven, naaste worden van mensen en vooral dienaar van het leven.
Voor de wereld betekent dit: macht herverdelen, een stem geven aan wie geen stem meer krijgt.
Het betekent ons hart en ons verstand herscheppen zodat we elkaar behoeden en doen leven.  (...)

Lees meer

1 zondag van de vasten - "Samen zorgen voor een leefbare planeet"  (17/02/2024)

...

Aswoensdag - "Samen kiezen voor verandering"  (14/02/2024)

Nu als we naar de geschiedenis kijken dan blijft samenwerken dé manier bij uitstek om de wereld te verbeteren. Zie hoe de arbeidersbeweging in de vorige eeuw het lot van de werknemer wist te verbeteren en dat tot op vandaag nog steeds doet. Zie hoe de vrouwenbeweging via actie het stemrecht voor vrouwen heeft verworven. En recent kende we nog de Black Lives Mater-beweging die antiracisme en inclusie en dekolonisering hoog op de agenda wist te plaatsen.  (...)

Lees meer

6 zondag door het jaar  (10/02/2024)

In de lezing van Marcus vandaag komt een melaatse man naar Jezus toe zo overtuigd dat Hij hem kan genezen.Hij heeft de schrik voor wat “men” zal zeggen afgelegd. Zijn vraag is niet of Jezus hem kan genezen, maar of Hij hem wil genezen. Want volgens de joden is de man een gestrafte van God, een zondaar, maar deze man twijfelt niet aan de goddelijke kracht die van Jezus uitgaat.  (...)

Lees meer

5 zondag door het jaar - 'Maria Lichtmis'  (03/02/2024)

Welkom allemaal op deze viering van Maria-Lichtmis. Een speciaal welkom aan alle kinderen.
We denken ook aan alle kinderen die een speciale plaats hebben in ons hart: onze kinderen (kleine en grote), onze kleinkinderen, een petekind of metekind, misschien een sterrekind, kinderen van anderen die we kennen,
de kinderen in oorlogsgebieden of vluchtelingenkinderen die we alleen kennen vanuit de media,
de kinderen die in armoede leven of die zwaar ziek zijn, …  (...)

Lees meer

4 zondag door het jaar  (27/01/2024)

Voor de tweede zondag op rij, lezen we uit Marcus. Het oudste en ook meest beknopte evangelie.
Het is eigenlijk één antwoord op de vraag: Wie is deze Jezus toch?
Vorige week lazen we over de roeping van de eerste leerlingen.
In het stukje dat we nu gaan lezen, komt zijn tweeledige kernopdracht naar voor:
Hij verkondigt en Hij gaat weldoende rond.  (...)

Lees meer

3 zondag door het jaar  (20/01/2024)

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem.  (...)

Lees meer

2 zondag door het jaar  (13/01/2024)

We duiken vandaag terug in het evangelie volgens Johannes, nog altijd in het 1ste hoofdstuk:
het gaat over het eerste optreden van Jezus, de ontmoeting met Johannes de Doper en zijn leerlingen.
Veelal spreekt men hier over ‘het verhaal van de roeping van de leerlingen’.
Eigenaardig want uit het verhaal blijkt dat Jezus helemaal niet roept.  (...)

Lees meer

Openbaring van de Heer - 'Naar wie luisteren wij?'  (05/01/2024)

Vandaag vieren we het feest van de Openbaring. Jezus is onder ons gekomen om iedereen de Blijde Boodschap van Gods Liefde te brengen. Iedereen ... alle mensen ... ook elk van ons.

Op kerstmis vertelde Luc over de herders, gewone mensen, die als eerste het nieuws over Jezus hoorden, de ster volgden en hem gingen bezoeken in de stal waar hij werd geboren.  (...)

Lees meer

Viering 'Oudejaar'  (30/12/2023)

Lieve mensen,
welkom aan jullie allen die de warmte van jullie huizen hebben achtergelaten
om hier samen te zijn rond het Woord en rond de Tafel van breken en delen.
We staan deze avond zo goed als op de drempel van oud naar nieuw. Morgenavond is het zover.
Van oudsher komen mensen dan samen om bij die overgang stil te staan.  (...)
Lees meer

Kerstviering - 'Lichtpuntjes voor elkaar'  (24/12/2023)

Hier in deze Parel brandde iedere zaterdag een kaars extra op de adventskrans. Zo kwam er steeds meer licht.
En zo keken we met elkaar uit naar Kerstmis. En nu is het zover. Alle kaarsen branden, en ze geven warmte en licht!
Natuurlijk is Jezus lang geleden al geboren. Maar we vieren vandaag zijn verjaardag.
Zijn geboorte toen was iets heel bijzonders.
Alle mensen, zelfs koningen en herders hoorden ervan. En iedereen begreep dat het om een heel bijzonder kind ging, dat in die stal geboren werd.  (...)

Lees meer

4 zondag van de advent - 'God gaat met ons mee'  (23/12/2023)

Vanaf vandaag brandt ook de vierde kaars, de kaars zal maar kort branden want morgenavond vieren we al Kerstmis.
Er komst steeds meer licht. Het verwarmt onze harten en maakt ons blij. We mogen ons verheugen: de Heer is nabij.
Verheug u! Gods liefde komt nabij. In alle verwarring, in het doolhof van het leven, in deze duistere tijden krijgen we extra licht: een licht dat ons moed wil geven en ons oproept: wees moedig en heb geduld!  (...)

Lees meer

3 zondag van de advent - 'Laat van je horen'  (16/12/2023)

Vorige week kregen we een portret van Johannes de Doper zoals het werd neergeschreven helemaal in het begin van het oudste evangelie, dat van Marcus. Zoals Luc ons aangaf werd dit aangekondigd als het begin van de Blijde Boodschap, het euangelion, een blijde boodschap die ons Jezus Christus leert kennen en ontdekken als de Zoon van God.  (...)

Lees meer

2 zondag van de advent - 'Ga samen op pad'  (09/12/2023)

Vandaag steken we de 2de kaars aan op deze mooie adventskrans.
Advent is uitkijken, uitkijken naar licht in deze donkere dagen, in donkere tijden van oorlog, vernieling, ruzie en haat.
Advent … uitkijken naar de komst van Jezus. Hoop op vredevolle tijden.  (...)

Lees meer

1 zondag van de advent - 'Wees waakzaam'  (02/12/2023)

Het is het eerste adventsweekend.
Advent … uitkijken naar de komst van Jezus, zijn geboorte, niet alleen 2.023 jaar geleden, maar ook dit jaar opnieuw in ons hart … althans dat is Gods hoop.
Tijd dus om ons voor te bereiden om Hem te ontvangen.
De adventskrans symboliseert onze bereidheid om daar tijd voor te maken. Hij is mooi om te zien, maar als je hem aanraakt dan prikt hij een beetje. Misschien wel een teken dat voorbereiden ook wel wat kan wringen, steken … ons duidelijk maakt dat liefhebben samenhangt met ons kwetsbaar en dienstbaar opstellen. Maar er zijn ook kaarsen die licht, warmte en hoop brengen.  (...)

Lees meer