Teksten van de vieringen  -  B-jaar 2023-2024

2 zondag van de vasten - "Samen macht herverdelen"  (24/02/2024)

Het thema van de tweede zondag van de vasten is: Samen macht herverdelen.
Voor Jezus betekent dit leren het koningschap uit handen geven en dienaar van mensen worden. Leven zoals Jezus
betekent macht uit handen geven, naaste worden van mensen en vooral dienaar van het leven.
Voor de wereld betekent dit: macht herverdelen, een stem geven aan wie geen stem meer krijgt.
Het betekent ons hart en ons verstand herscheppen zodat we elkaar behoeden en doen leven.  (...)

Lees meer

1 zondag van de vasten - "Samen zorgen voor een leefbare planeet"  (17/02/2024)

...

Aswoensdag - "Samen kiezen voor verandering"  (14/02/2024)

Nu als we naar de geschiedenis kijken dan blijft samenwerken dé manier bij uitstek om de wereld te verbeteren. Zie hoe de arbeidersbeweging in de vorige eeuw het lot van de werknemer wist te verbeteren en dat tot op vandaag nog steeds doet. Zie hoe de vrouwenbeweging via actie het stemrecht voor vrouwen heeft verworven. En recent kende we nog de Black Lives Mater-beweging die antiracisme en inclusie en dekolonisering hoog op de agenda wist te plaatsen.  (...)

Lees meer

6 zondag door het jaar  (10/02/2024)

In de lezing van Marcus vandaag komt een melaatse man naar Jezus toe zo overtuigd dat Hij hem kan genezen.Hij heeft de schrik voor wat “men” zal zeggen afgelegd. Zijn vraag is niet of Jezus hem kan genezen, maar of Hij hem wil genezen. Want volgens de joden is de man een gestrafte van God, een zondaar, maar deze man twijfelt niet aan de goddelijke kracht die van Jezus uitgaat.  (...)

Lees meer

5 zondag door het jaar - 'Maria Lichtmis'  (03/02/2024)

Welkom allemaal op deze viering van Maria-Lichtmis. Een speciaal welkom aan alle kinderen.
We denken ook aan alle kinderen die een speciale plaats hebben in ons hart: onze kinderen (kleine en grote), onze kleinkinderen, een petekind of metekind, misschien een sterrekind, kinderen van anderen die we kennen,
de kinderen in oorlogsgebieden of vluchtelingenkinderen die we alleen kennen vanuit de media,
de kinderen die in armoede leven of die zwaar ziek zijn, …  (...)

Lees meer

4 zondag door het jaar  (27/01/2024)

Voor de tweede zondag op rij, lezen we uit Marcus. Het oudste en ook meest beknopte evangelie.
Het is eigenlijk één antwoord op de vraag: Wie is deze Jezus toch?
Vorige week lazen we over de roeping van de eerste leerlingen.
In het stukje dat we nu gaan lezen, komt zijn tweeledige kernopdracht naar voor:
Hij verkondigt en Hij gaat weldoende rond.  (...)

Lees meer

3 zondag door het jaar  (20/01/2024)

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem.  (...)

Lees meer

2 zondag door het jaar  (13/01/2024)

We duiken vandaag terug in het evangelie volgens Johannes, nog altijd in het 1ste hoofdstuk:
het gaat over het eerste optreden van Jezus, de ontmoeting met Johannes de Doper en zijn leerlingen.
Veelal spreekt men hier over ‘het verhaal van de roeping van de leerlingen’.
Eigenaardig want uit het verhaal blijkt dat Jezus helemaal niet roept.  (...)

Lees meer

Openbaring van de Heer - 'Naar wie luisteren wij?'  (05/01/2024)

Vandaag vieren we het feest van de Openbaring. Jezus is onder ons gekomen om iedereen de Blijde Boodschap van Gods Liefde te brengen. Iedereen ... alle mensen ... ook elk van ons.

Op kerstmis vertelde Luc over de herders, gewone mensen, die als eerste het nieuws over Jezus hoorden, de ster volgden en hem gingen bezoeken in de stal waar hij werd geboren.  (...)

Lees meer

Viering 'Oudejaar'  (30/12/2023)

Lieve mensen,
welkom aan jullie allen die de warmte van jullie huizen hebben achtergelaten
om hier samen te zijn rond het Woord en rond de Tafel van breken en delen.
We staan deze avond zo goed als op de drempel van oud naar nieuw. Morgenavond is het zover.
Van oudsher komen mensen dan samen om bij die overgang stil te staan.  (...)
Lees meer

Kerstviering - 'Lichtpuntjes voor elkaar'  (24/12/2023)

Hier in deze Parel brandde iedere zaterdag een kaars extra op de adventskrans. Zo kwam er steeds meer licht.
En zo keken we met elkaar uit naar Kerstmis. En nu is het zover. Alle kaarsen branden, en ze geven warmte en licht!
Natuurlijk is Jezus lang geleden al geboren. Maar we vieren vandaag zijn verjaardag.
Zijn geboorte toen was iets heel bijzonders.
Alle mensen, zelfs koningen en herders hoorden ervan. En iedereen begreep dat het om een heel bijzonder kind ging, dat in die stal geboren werd.  (...)

Lees meer

4 zondag van de advent - 'God gaat met ons mee'  (23/12/2023)

Vanaf vandaag brandt ook de vierde kaars, de kaars zal maar kort branden want morgenavond vieren we al Kerstmis.
Er komst steeds meer licht. Het verwarmt onze harten en maakt ons blij. We mogen ons verheugen: de Heer is nabij.
Verheug u! Gods liefde komt nabij. In alle verwarring, in het doolhof van het leven, in deze duistere tijden krijgen we extra licht: een licht dat ons moed wil geven en ons oproept: wees moedig en heb geduld!  (...)

Lees meer

3 zondag van de advent - 'Laat van je horen'  (16/12/2023)

Vorige week kregen we een portret van Johannes de Doper zoals het werd neergeschreven helemaal in het begin van het oudste evangelie, dat van Marcus. Zoals Luc ons aangaf werd dit aangekondigd als het begin van de Blijde Boodschap, het euangelion, een blijde boodschap die ons Jezus Christus leert kennen en ontdekken als de Zoon van God.  (...)

Lees meer

2 zondag van de advent - 'Ga samen op pad'  (09/12/2023)

Vandaag steken we de 2de kaars aan op deze mooie adventskrans.
Advent is uitkijken, uitkijken naar licht in deze donkere dagen, in donkere tijden van oorlog, vernieling, ruzie en haat.
Advent … uitkijken naar de komst van Jezus. Hoop op vredevolle tijden.  (...)

Lees meer

1 zondag van de advent - 'Wees waakzaam'  (02/12/2023)

Het is het eerste adventsweekend.
Advent … uitkijken naar de komst van Jezus, zijn geboorte, niet alleen 2.023 jaar geleden, maar ook dit jaar opnieuw in ons hart … althans dat is Gods hoop.
Tijd dus om ons voor te bereiden om Hem te ontvangen.
De adventskrans symboliseert onze bereidheid om daar tijd voor te maken. Hij is mooi om te zien, maar als je hem aanraakt dan prikt hij een beetje. Misschien wel een teken dat voorbereiden ook wel wat kan wringen, steken … ons duidelijk maakt dat liefhebben samenhangt met ons kwetsbaar en dienstbaar opstellen. Maar er zijn ook kaarsen die licht, warmte en hoop brengen.  (...)

Lees meer