In het Licht van Gods Woord 2020

Titel Lezing Liturgische kalender
Het doopsel van Jezus Mt 3, 13-17 Doop van de Heer
Vissers van mensen Mt 4, 18-23 3 zondag door het jaar
Kies voor het leven Mt 4, 1-11 1 zondag van de vasten
Kies voor vertrouwen Gen 12, 1-4a 2 zondag van de vasten
Kies voor verrijzenis Mt 17, 1-9 2 zondag van de vasten
Kies voor geloven Joh 4, 5-42 3 zondag van de vasten
Kies voor liefde Joh 9, 1-41 4 zondag van de vasten
Kies voor verbondenheid Joh 11, 1-45 5 zondag van de vasten
Kies voor een ezel Mt 21, 1-11 Palmzondag
Kies voor dienstbaarheid Joh 13, 1-17 Witte Donderdag
Kies voor Jezus' Geest Joh 19, 23-30 Goede Vrijdag
Jezus is verrezen. Hij leeft! Mt 28, 1-10 Pasen
Tomas, de tweeling Joh 20, 19-31 2 paaszondag
Hij gaat met ons mee Lc 24, 13-35 3 paaszondag
Herder en deur Joh 10, 1-11 4 paaszondag
Een trouwe metgezel Joh 14, 15-21.25-26 6 paaszondag
Hemel en aarde Hand 1, 4-12 Hemelvaart van de Heer
Jezus bidt voor ons Joh 17, 1-11 7 paaszondag
De vreugde van de heilige Geest Hand 2, 1-13 Pinksteren
De wereld redden Joh 3, 16-18 Heilige Drie-Eenheid
De oogst Mt 9, 36 - 10, 8 11 zondag door het jaar
Kom Mt 14, 22-33 19 zondag door het jaar
God is anders Mt 20, 1-16 25 zondag door het jaar
De hoeksteen van ons leven Mt 21, 33-44 27 zondag door het jaar
Hij is onze God Jes 25, 4-10a 28 zondag door het jaar
Heiligen Mt 5, 1-12 Allerheiligen
Zorg voor de olie Mt 25, 1-13 32 zondag door het jaar
Kostbaar Mt 25, 14-30 33 zondag door het jaar
Christus Koning Herder Mt 25, 31-46 34 zondag door het jaar (Christus Koning)
Laat de deur open Mc 13, 33-37 1 zondag van de advent
Inkeer Mc 1, 1-8 2 zondag van de advent
Licht Joh 1, 6-9.19-28 3 zondag van de advent
De engel Lc 1, 26-38 4 zondag van de advent
Woord en Licht Joh 1, 1-18 Kerstmis
Echt leven verbindt Lc 2, 1-20 Kerstmis
Aan God toegewijd Lc 2, 22-40 Heilige Familie
Een 'goede' week Artikel in Kerk&Leven
Het is goed Gen1, 2 - 2, 3
Leren leven Ps 119, 1-24

Het Doopsel Van Jezus
PDF – 144,3 KB 370 downloads
Vissers Van Mensen
PDF – 141,0 KB 353 downloads
Vasten 2020 1 Kies Voor Het Leven
PDF – 155,5 KB 348 downloads
Vasten 2020 2 Kies Voor Vertrouwen
PDF – 134,4 KB 366 downloads
Vasten 2020 2 Kies Voor Verrijzenis
PDF – 174,2 KB 350 downloads
Vasten 2020 3 Kies Voor Geloven
PDF – 167,3 KB 339 downloads
Vasten 2020 4 Kies Voor Liefde
PDF – 179,7 KB 353 downloads
Vasten 2020 5 Kies Voor Verbondenheid
PDF – 166,5 KB 339 downloads
Vasten 2020 6 Palmzondag Kies Voor Een Ezel
PDF – 141,7 KB 330 downloads
Witte Donderdag 2020 Kies Voor Dienstbaarheid
PDF – 250,2 KB 334 downloads
Goede Vrijdag 2020 Kies Voor Jezus Geest
PDF – 167,1 KB 349 downloads
Pasen 2020
PDF – 202,3 KB 316 downloads
Tomas De Tweeling
PDF – 134,5 KB 335 downloads
Hij Gaat Met Ons Mee
PDF – 176,6 KB 353 downloads
Herder En Deur
PDF – 121,4 KB 301 downloads
Een Trouwe Metgezel
PDF – 131,7 KB 343 downloads
Hemel En Aarde
PDF – 157,7 KB 328 downloads
Jezus Bidt Voor Ons
PDF – 227,8 KB 306 downloads
De Vreugde Van De Heilige Geest
PDF – 156,6 KB 336 downloads
De Wereld Redden
PDF – 138,2 KB 335 downloads
De Oogst
PDF – 163,1 KB 311 downloads
Kom
PDF – 146,2 KB 318 downloads
God Is Anders
PDF – 147,8 KB 328 downloads
De Hoeksteen Van Ons Leven
PDF – 169,1 KB 349 downloads
Hij Is Onze God
PDF – 147,8 KB 332 downloads
Heiligen
PDF – 137,4 KB 330 downloads
Zorg Voor De Olie
PDF – 140,2 KB 316 downloads
Kostbaar
PDF – 123,4 KB 320 downloads
Christus Koning Herder
PDF – 177,3 KB 325 downloads
Advent 2020 1 Laat De Deur Open
PDF – 147,2 KB 326 downloads
Advent 2020 2 Inkeer
PDF – 147,3 KB 322 downloads
Advent 2020 3 Licht
PDF – 264,4 KB 315 downloads
Advent 2020 4 De Engel
PDF – 154,6 KB 306 downloads
Kerstmis 2020 Woord En Licht
PDF – 137,0 KB 333 downloads
Kerstmis 2020 Echt Leven Verbindt
PDF – 144,7 KB 344 downloads
Aan God Toegewijd
PDF – 155,2 KB 340 downloads
Een GOEDE Week K L
PDF – 121,1 KB 303 downloads
Het Is Goed
PDF – 156,7 KB 326 downloads
Leren Leven
PDF – 157,4 KB 354 downloads