6 Paaszondag C  -  21/05/2022

Openingslied:   36  Vrede voor jou

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn:
vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed voor jou, voor iedereen!

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven van elkaar!

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt,
jij die de hele wereld draagt:
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn!

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Lezing: Johannes 14, 23–29  (NBV21)

Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Bezinningslied:  "Dat ik je mis"  -  Maaike Ouboter     →  https://youtu.be/ObGlgJPCZj4 

Je kust me, je sust me,
Omhelst me, gerust me
Je vangt me, verlangt me

Oneindig ontbangt me
Je roept me, je hoort me
Je redt en verstoort me
Gelooft me, berooft me
Verstikt en verdooft me
Je ademt en leeft me
Siddert en beeft me
Vertrouwt me, beschouwt me
Als mens en weerhoudt me
Van bozige dromen
Die op komen dagen
De eenzame vragen van eindig geluk

Met je krullen als nacht
Hoe je praat, hoe je lacht
Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht

In mijn dromen doorstromen
Oneindige leegtes
Je remt me, je temt me
Je roert en beweegt me

Ik mis je, ik mis je
Ik grijp je, ik gris je
Ik wil je, bespeel je
Ik roer en beveel je
Om bij me te blijven in donkere nachten
Om niet meer te smachten naar jou

Laat me los
Ik moet nu...
Alleen
En houdt me vast als het nodig is
In gedachten
En ik zoek je in alles om me heen
Maar al denk ik soms dat het zo beter is
Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis

Ooh, ik smoor je, bevroor je
Verlos, en verloor je
Weg naar een andere plek maar ik hoor je
Omarm je, verwarm je
Ik zie je en voel je
Ik aai je, ik streel je
Ik knuffel en kroel je

Je rijpt me, begrijpt me
Verwart en misleidt me
Het schrikt me soms af

Hoeveel ik op je lijk nu
Mijn glimlach, mijn tranen
Mijn liefde met m'n leven
Het spijt me van alles
Kom help en bevrijd me

En laat me los
Ik kan het ...
Alleen
Maar houd me vast als het nodig is
In gedachten
En ik vind je in alles om me heen
Maar al denk ik soms dat het zo beter is
Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis

Ik kus je, ik sus je
Ik doof en ik blus je
Je blijft heel dichtbij me
Maar in mijn hoofd rust je

Tafelgebed:  ♫ 86 Ik zal er zijn

Onze Vader

Wanneer we God meer en meer in ons hart dragen,
zal het gemakkelijker zijn om elkaar als broer en zus te ontmoeten,
en op te kijken naar de Schepper van dit alles.

Bidden wij tot Hem die zich aanbiedt als onze Vader:  Onze Vader …

Vredeswens

In de evangelielezing zei Jezus tot ons:
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet,
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie.
Zelf zijn wij vaak onmachtig om vrede waar te maken.

Legt Jij, Heer, onze handen in elkaar,
doe ons kijken naar de ander met jouw ogen
en laat ons zo jouw vrede vinden – samen.

Deze vrede van de Heer zij altijd met ons.

En geven we elkaar een of ander teken van onze vredeswil …

Lied:  ♫  35  Hevenu shalom alechem

Hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem, hevenu shalom, shalom, shalom alechem.

Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.

Broodbreking

Het visioen dat er meer dan genoeg is voor iedereen als wij breken en delen – dát is het hart van onze viering.
Dus laten we ons leven, onze aandacht, onze liefde, delen met elkaar en dát doen wat gemeenschappen al eeuwen doen:
elkaar ondersteunen, bemoedigen en inspireren.
Laten we samen de hoop op een nieuwe wereld levend houden.
Laten we de vlam brandend houden, die passie voor een rechtvaardige en vriendelijke wereld.
Laten we vieren dat we van ieder moment een nieuw begin kunnen maken.
Laten wij dat nieuwe begin voor elkaar betekenen, brood zijn voor elkaar.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood, het breken, en delen met elkander …

♫  17   Dan zal er vreugde zijn op aarde …

Als brood gebroken wordt, zei Jezus
dan wordt liefde uitgedeeld,
dan worden mensen gered en bewaard.

Deel dan dit brood met elkaar;
volg na wat je in handen neemt
en tracht voor alle mensen zo goed als God te zijn.

Bezinning  (Walter)

Jezus als live coach

Dromen we niet allemaal van intens gelukkig worden?
Hoeveel wegen hebben we al bewandeld?
Hoeveel boeken hebben we al gelezen?

En vandaag wil Jezus ons zijn gratis diensten aanbieden als live coach.

Hij nodigt ons uit om naar zijn woorden te luisteren.
Hij stelt voor om zijn woorden echt te overwegen en hij daagt ons vooral uit om er mee te experimenteren.

Jezus heeft heel wat verteld.
Maar gelukkig had hij het talent om af en toe de kern van al zijn inspirerende woorden samen te vatten.

Eén woord biedt hij ons aan als wegwijzer voor elke dag.
Een fantastisch mooi woord: ‘liefde’.
Jezus nodigt ons uit om met hart en ziel: van onszelf te houden, altijd, overal en iedereen graag te zien.
Hij vraagt dat we houden van zijn Vader met passie en vuur.
Hij vraagt liefdevolle zorg voor onze schepping.

Maar hij geeft ons nog een tweede prachtig richtinggevend woord mee: ‘mildheid’.
Als de liefde sputtert of je merkt dat je ze kwijt bent …
Jezelf niet veroordelen, anderen niet klein maken maar heel mild worden voor je kwetsbare zelf en je opnieuw lanceren in de liefde.
Met de speelsheid van een kind dat valt en snel weer opstaat …

En waarom zouden we Jezus zijn tips volgen? Omdat je leven dan echt voluit geleefd wordt.
Je zal vriendschap proeven, vrede smaken, vrijheid ervaren en schitteren van vreugde.

En weet dat Jezus bij dit alles je eerste supporter is. Hij staat naast je om je te bemoedigen.

En dan is er nog onze geweldige hulplijn. De 10.000 engelen die paraat staan om bij te springen als we er om vragen.

Laten we ons leven laten coachen de komende dagen, door Jezus van Nazareth, de man op sandalen met zand in zijn haar.
Zijn coaching geeft je een levensgarantie op diep geluk.

Voorbeden

Wat er opkomt in ons hart brengen wij voor God, die liefde is.

Laten wij daarom bidden, danken en zingen …

♫  181   Draag mij God in barmhartigheid

Slotgebed

Laat je niet verontrusten als alles lijkt tegen te zitten – zegt God –
en verlies de moed niet als je je niet begrepen voelt.

Ik zal met je zijn en je mijn vrede geven, wat er ook gebeurt.

Ik zal voor je zorgen en over je waken waarheen jouw weg ook leidt.

Het enige wat je moet doen is jouw hand in mijn hand leggen
en leven op het ritme van mijn hartenklop.
Het zal een ander mens van je maken:
een mens van liefde, om te beminnen en bemind te worden.
Amen.

(Erwin Roosen)