4 zondag van de vasten C  -  26/03/2022

Openingslied:  ♫  81   Door de wereld gaat een woord

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort.
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed,
die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Inleiding:  (Mia)

Beste Effatavrienden,
Al gedurende zo’n 4 weken zijn we samen op weg naar Pasen.
We laten ons daarbij inspireren door de zondagslezingen uit het O.T.
Die cirkelen steeds rond het grote thema van het Verbond dat God met de mensen sloot in de uitverkiezing van het Joods Volk. De hele geschiedenis komt aan bod: vanaf de schepping, over Abraham en Mozes tot Jozua vandaag. Het perspectief wordt niet beperkt tot het joodse vlok, maar uitgebreid tot alle volkeren, ook tot ons! Telkens weer zet God de eerste stap! Hij neemt het initiatief! En Hij blijft trouw, ook al is het volk en zijn wij vaak ontrouw!
Hij BLIJFT met Zijn mensen op weg gaan, in alle omstandigheden.
In de lezing die we straks gaan beluisteren horen we hoe God Zijn belofte gestand doet: het volk kan binnentrekken in het beloofde land.
Ze hoeven niet meer tevreden te zijn met het manna in de woestijn, maar kunnen eten van de overvloedige vruchten van Kanaän.
Ze mogen in hun nieuwe land het feest van de bevrijding vieren als een feest van de doortocht (Pascha) van de dood, de slavernij, naar leven in vrijheid.
Het doet ons al aan Pasen denken. ONS feest van bevrijding, opstanding uit de dood.
Laten we luisteren …

Lezing:  Jozua 5, 9a.10-12  (NBV21)

En de HEER zei tegen Jozua: ‘Vandaag heb Ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld.’

Daar in hun kamp bij Gilgal, op de vlakte van Jericho, bereidden de Israëlieten in de avond van de veertiende dag van die eerste maand het pesachoffer. Al één dag na het pesachoffer aten ze ongedesemd brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. Er kwam die dag geen manna meer; de Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Kanaän.

Bezinningslied:  ♫  137   Schriftlied

Die chaos schiep  tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.

Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.

Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.

Zijn onvergankelijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent -
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.

Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

Homilie:  (Mia)

Zullen wij nu, in onze verdere weg naar Pasen, een nieuw land kunnen betreden waar gerechtigheid heerst en vrede het sleutelwoord is? We mogen het hopen.
Dit zal echter maar kunnen als wij, Gods Verbondenheid met Zijn mensen indachtig, ons zelf verbonden weten met elkaar EN met mensen wereldwijd!
Op dat laatste leggen we nu de nadruk op deze solidariteitszondag!
Wereldwijd verbonden, ook met de mensen in Congo, willen we onze schouders zetten onder het solidariteitsproject waarover Lieve ons nu meer zal vertellen.
Lieve, aan jou het woord …   →  www.clemensactie.be 

Offerandelied:  ♫  59   Geproefd, geleefd, herkend

Geen ander brood dan wat door onze handen gaat.
Geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, onnoembare geliefde.

Geen ander licht dan dat in onze ziel gelegd.
Geen and're kracht dan zout van deze aarde zijn.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, een levende nabije.

Geen and're weg dan die door Jezus werd gegaan.
Geen ander vuur dan aangeblazen door zijn Geest.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe.

Tafelgebed:  204  Gij die uw gemeente bijeenroept

Onze Vader

U die wij Vader mogen noemen
en die ons oproept om als broers en zussen
met elkaar op weg te gaan,
over de grenzen van landen en continenten heen,
tot U bidden we met het gebed dat Jezus ons doorgaf.
Onze Vader…

Vredeswens

Vrede is slechts mogelijk als er gerechtigheid is …
als ieder mens voluit tot zijn recht kan komen als mens,
zowel hier als in de grote wereld.
Laten we daar werk van maken.
DAN kan de vrede van de Heer MET ons zijn.
Omdat we willen dat ook elk van ONS als mens voluit tot zijn recht mag komen,
kunnen we nu ook elkaar een teken van vrede geven.

Broodbreking

Vrienden,
de Heer heeft gezegd: “Waar 2 of 3 in Mijn naam samen zijn
en in Mijn naam het brood breken en delen, daar zal Ik in hun midden zijn.
Laten we dit dan ook DOEN…

Kom nu, neem en eet … dan worden we steeds meer Zijn lichaam in deze wereld.

Bezinning

Kan VASTen  LOSKOMEN  zijn?
Loskomen van eigenbelang.
Loskomen van meer en meer.
Loskomen van vooroordelen.
Loskomen van vastgeroeste principes?

Kan VASTen  dan  OPKOMEN  worden?
Opkomen voor rechtvaardigheid.
Opkomen voor menswaardigheid.
Opkomen voor solidariteit met het Zuiden, met elke ander.
Opkomen voor verbondenheid.

Kan deze Vasten
loskomen zijn van jezelf
om in het spoor van de Andere
wereldwijd op te komen
voor anderen?

Slotgebed

U, God van bevrijding,
wil ons samen aan één tafel, telkens opnieuw
en roept ons ook op tot wereldwijde solidariteit.
Laat ons dan in Uw naam bruggen slaan
over de kloof die mensen gescheiden houdt.
Maak van onze verdeelde wereld een gedeelde wereld
waar iedereen zich verbonden voelt en opgenomen.
Dan komt ONS “beloofde land” in zicht.
Een opgave voor vandaag en morgen,
tot het zo ver is. Amen.