34 zondag door het jaar C  -  Christus Koning  (19/11/2022)

Openingslied:  ♫  37  Zomaar een dak

Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde, horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Lezing:  Lucas 23, 35-43  (NBV21)

Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Hem en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem water met azijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als Je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ Boven Hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij worden terecht gestraft: het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Offerandelied:  ♫  108   Brood op tafel

Brood op tafel, een hand gevuld,
met wat in het leven geen uitstel duldt.
Eten en drinken, iedere dag,
gewoon wat een mens niet ontbreken mag.

Beker met wijn, een vreugdedrank
voor armen en kleinen, voor zwart en blank.
Broederschap drinken met iedereen
want wie houdt het uit moederziel alleen?

Woorden horen, een man die sprak
en zich in zijn leven tot voedsel brak.
Kom om te eten, drink van de wiijn,
laat dit een bewijs van mijn liefde zijn.

Tafelgebed:  ♫  140   Thuma mina

Communielied:   ♫  100   Zo lief als God

Mens voor de mensen zijn, herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam,
opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.

Genade zaait Hij als zaad in hun hart,
zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart.

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.

Bezinning

Vandaag kom jij weer voor ogen!
Herinneringen komen op en af.
Alles is net als toen die dag van het afscheid.

De kilte van jouw dood heerst nu niet meer,
ik voel vandaag warmte in mij opkomen
als ik stilletjes aan jou denk

“Nooit zullen we jou vergeten” klonk het toen,
en wat broos gesproken woorden waren
zijn nu bron van verder leven geworden

Ja we zijn je niet vergeten
en komen vol vertrouwen naar deze plek
waar dood en leven elkaar blijven raken.

Jouw naam fluisterend noemen
en durven dromen dat jij onze namen noemt
maakt van dit moment een hemel op aarde.

Dit vandaag zo mogen beleven
geeft ons allen het vertrouwen
dat jij er nog steeds bent.

Antoon Vandeputte

20 november 2014