5 Paaszondag B  -  "Intiem verbonden"  (01/05/2021)

Welkom 

Laten we deze avond terug samen vieren, zingen en bidden.
Beginnen we met God bewust in ons midden te plaatsen, onder meer door het aansteken van de kaarsen.

Nu de paaskaars brandt, bidden we samen het openingsgebed ...

Openingsgebed

God, Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt
Jij die bent ‘Ik-zal-er-zijn’
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader, Moeder,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.
We luisteren naar Jouw Woord,
en we voelen ons verbonden met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Inleiding  (Jackie)

Jezus gebruikte de term ‘Ik ben’ in 7 uitspraken, opgetekend door Johannes. Telkens gebruikt Hij andere metaforen om ons toch maar op het hart te drukken dat we echt op Hem kunnen rekenen: ‘Ik ben het brood dat leven geeft’ , ‘Ik ben het licht voor de wereld’, ‘Ik ben de deur voor de schapen’, ‘Ik ben de opstanding en het leven’, ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’, ‘Ik ben de goede herder’, (dat was het vorige week). Vandaag komt de laatste in zijn afscheidsrede, precies alsof Hij wou zeggen ‘Allé, mensen, vertrouw er op, Ik blijf bij jullie, Ik laat jullie niet in de steek, jullie blijven echt verbonden met Mij: ‘Ik ben de wijnstok’ en jullie zijn de ranken, zo intiem blijven jullie met Mij verbonden, het sap van de ware Liefde stroomt door ons allemaal. Blijf in Mij, Ik blijf in u.

Luisteren we naar wat Johannes schrijft.

Lezing: Johannes 15, 1 – 8  (NBV)

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Deelmoment  (Anja & Jackie)                                   

 Op basis van het lied van Oosterhuis ‘Ik ben de wijnstok’.

Strofe 1: Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier.
                    Gij zijt de ranken, dus blijf in mij, ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.
                    Zing voor de Vader de wijngaardenier; dus blijf in mij, ik blijf in u, dan vindt hij vruchten hier.
                                                 

Strofe 2: Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij weg;
                    zij moeten branden. Dus blijf in mij, ik blijf in u, 't is waarheid wat ik zeg.
                    Zing voor de zoon, want zijn woord is uw weg, dus blijf in mij, ik blijf in u, 't is waarheid wat ik zeg.

Strofe 3: Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn;
                    blijft in mijn liefde, zoals ik in de Vader blijf; Gij zult vol vreugde zijn.
                    Bid om de geest, om het woord en de wijn, en al wat gij de Vader vraagt, zal u gegeven zijn.

Strofe 4: Mens zijn wij, ranken, uw liefde stroomt door ons al’maal
                    Gij laat ons groeien, dus blijf in ons, Uw Rijk in ons, ons levenskracht door U
                    Bid om de mens, om de naaste naast u, en wat wij voor elkander doen, dat zijn de vruchten nu!

Lied:  ♫ See I am near  →  https://www.youtube.com/watch?v=G-wFc9gQJ_8

Voorbeden

Laten we nu naar Hem  toegaan, de levende Aanwezige in ons midden, met alles wat ons ter harte gaat …

Blijf in Mij

Blijf in Mij, zegt de Heer, zie, Ik maak alles nieuw

Onze Vader

Vredeswens

Willen wij die vrede ook met elkaar delen, zelfs van op afstand.                                                                                           

26 Sjaloom, Gods vrede kome over jou

Sjaloom, Gods vrede kome over jou! (2x)
Sjaloom, breng Gods vrede bij de mensen om je heen.
Sjaloomn dan rust ook Gods vrede over jou!

Bezinning  (Frère Roger naar Augustinus)

Christus Jezus, U was altijd in mij en ik wist het niet.
U was er, en ik zocht U niet.

Toen ik U ontdekte, brandde ik van verlangen dat U alles voor mij zou zijn in mijn leven.
In mij ontvlamde een vuur.

Maar hoe vaak vergat ik U weer.
En U bleef mij liefhebben.

Slotgebed

Goede God, U bent altijd dicht bij ons.
Ook als wij u niet voelen, bent u bij ons.
En als wij ons klein en machteloos voelen,
kan u het niet laten nog harder door ons te stromen
en elke pijn, elk verdriet, elke wanhoop teder te omhelzen.
U tilt ons op uit onze kleinheid
zodat ook wij op onze beurt uw liefde laten doorstromen voor anderen. Amen.

Zegen

In gezin of alleen thuis,
samen vieren maakt dat wij sterk verbonden blijven, dus,
als je alleen thuis bent,
doe dan even je ogen dicht,
wees heel stil en open.
Wij allen die samen vierden
komen tot bij jou en tekenen een kruisje op je voorhoofd:
God zegene en beware je …
Als je samen, in je bubbel,
mee gevierd hebt in gemeenschap met ons allemaal,

geef elkaar dan een kruisje:

God zegene en beware je …

Draag goed zorg voor elkaar!

Lied:  ♫ 29  Zegening

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige: zegene ons de grote Naam.

Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven:

Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Het licht van Gods ogen gaat over u op!
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag!

Met vrede gegroet en gezegend met licht!