4 zondag van de vasten B  (13/03/2021)

Verwelkoming en inleiding  (Jackie)

Wij zingen al enkele weken het mooie lied van Oosterhuis ‘dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood genoeg en water stroomt voor allen’. Woensdag laatsteleden keek ik naar de Pano uitzending met als titel ‘Waarom droogt Vlaanderen uit?’ en we konden vaststellen dat wij elkaar en onszelf de duvel aandoen door onzorgvuldig om te gaan met het grond- en regenwater en vooral door teveel aan onszelf denken. Maar vandaag horen we ook in het evangelie: God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Dus, vandaag worden wij opgeroepen te reflecteren over de zaken die mislopen, maar niet te veroordelen, we worden uitgenodigd telkens opnieuw geboren te worden door solidair te zijn, te zorgen dat er brood genoeg is voor iedereen en water genoeg voor allen. We worden uitgenodigd om vooral het licht meer beminnen dan de duisternis. Het vastentafereel van vandaag nodigt ons uit de weg te volgen van het licht en dat licht uit te dragen. In het bijzonder willen we, naast Vlaanderen met zijn droogte, ook de aandacht vragen voor Congo en de Clemensactie. Laat ons intens luisteren naar het themalied van deze vasten ‘dat een nieuwe wereld komen zal’. En meezingen kan zeker …

Lied: 135 Dat een nieuwe wereld komen zal   →  https://www.youtube.com/watch?v=x2-ST5ci4Z8

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.

Openingsgebed

God, Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader, Moeder,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.
In deze winterse dagen van het jaar, met de lente in zicht,
mogen wij tekens zien van Jouw komst,
in de solidariteit van mensen met elkaar.
Wij bidden: keer Je naar ons toe en laat in ons de kracht ontwaken
opdat wij medewerkers kunnen zijn
van de nieuwe wereld die Jij ons en alle mensen belooft,
in deze vastentijd en alle dagen van ons leven.
Wij voelen ons verbonden met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Inleiding  (Jackie)

Het evangelie van vandaag is een passage uit het gesprek van Jezus met Nikodemus. Nikodemus is een Farizeeër, een belangrijk man. Hij weet heel veel over God. Hij vertelt de mensen hoe God wil dat ze leven. De mensen kijken op naar hem. De mensen vertelden hem over Jezus. Jezus vertelt ook veel over God, heeft hij gehoord. Nikodemus wil wel eens met Jezus praten. Hij hoorde dat Jezus heel knap kan antwoorden. Daar houdt Nikodemus van. Bovendien schijnt het dat Jezus veel mensen helpt door goed naar ze te luisteren. Ze worden er beter van. Nikodemus neemt een besluit. Hij gaat naar Jezus toe. Nee, niet overdag als het licht is en als iedereen het kan zien. Hij gaat ’s nachts, want eigenlijk wil hij niet dat de mensen (en zijn mede-farizeeërs) weten dat hij Jezus opzoekt.

Voor de kleinsten onder ons zie je hier een tekening van Nikodemus, je kan die inkleuren vanaf morgen als Fons de teksten heeft doorgestuurd (met de tekening).

Voor de jongeren is er de 2de figuur van Nikodemus; Nikodemus voor hij Jezus ontmoet heeft. Ik zou jullie vragen goed mee te luisteren naar de tekst van het evangelie en probeer dan achteraf een antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Waarom gaf de tekenaar hem zo’n donkere kleren?
  • Waarom is zijn mond dicht?
  • Waarom heeft hij zo’n grote ogen?
  • Waarom draagt hij een olielamp?
  • Waarom draagt hij ook een stok?
  • Waarom lijkt hij geknield te zijn?

  Laat ons luisteren naar Johannes …

  Lezing: Johannes 3, 1-10.13-18  (NBV)

  Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’
  Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

  Homilie  (Jackie en Lieve)

  Het is nogal wat, wat Nikodemus hier allemaal te horen krijgt. Hij begreep het schijnbaar niet allemaal, maar was toch sterk onder de indruk.
  Het klinkt misschien wel wat moeilijk door de taal waarin Johannes dit schrijft en de tijd waarin hij dit schrijft. Maar misschien is dit helemaal niet zo moelijk. Ik wil er 2 zaken aanhalen die mij troffen.
  Ten eerste, God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Wij vinden ook wel snel dat er hier en daar iets fout loopt en zijn veelal nogal geneigd daar snel een oordeel, ja veroordeel, vooroordeel over te brengen. Maar onthou: niet om te oordelen maar om de wereld te redden heeft Hij zijn Zoon gezonden. En in het spoor van Jezus heeft Hij ons nodig en zo kom ik bij het 2de:
  ‘Opnieuw geboren worden en eeuwig leven hebben’. Niet zagen dus, maar doen wat Jezus ons vraagt en voordeed: breng licht, breng liefde, onvoorwaardelijk. Begrijp je nu waarom Nikodemus wat twijfelend in de nacht naar Jezus  kwam, donker gekleed en zo dat niemand het zou zien. Met zijn klein olielmapje in de nacht vanuit de groep Farizeeën die niets liever deden dan veroordelen en straffen. Ik denk dat hij helemaal ‘herboren’ naar huis is gegaan met het besef dat eeuwig leven niet op de eerste plaats naar het hiernamaals verwijst maar naar ons dageliks leven hier op aarde, naar een kwaliteit van leven die men hier reeds verwerven kan gesterkt door de ontmoeting met Jezus.
  Liefde en licht uitstralen is niet aan uw medemens gaan zeggen hoe hij/zij het moet doen maar is wel luisteren, er zijn, betrouwbaar aanwezig zijn, de medemens te ondersteunen om zelf de zaak aan te pakken. Ik herinner mij de online ontmoeting die we hadden met  Theo Vaes van Armen TeKort die ons vertelde hoe belangrijk het is verbinding te maken op voet van gelijkwaardigheid, zonder vooroordelen, en zeker niet met de bedoeling dat je je boven de andere stelt om zo alle problemen snel op te lossen.
  Dit brengt ons naadloos naar onze Clemensactie, waar Lieve ons iets zal over vertellen ...

  Met de Clemensactie proberen wij ook te luisteren naar de noden van onze medemensen in Congo en ze te ondersteunen. Vorige maand brachten we dit gedurende een half uurtje in beeld naar onze vormelingen Elise, Lucas, Maya, Pepijn en Gijs. Onze Congolese redemptoristen en onze sociale projecten kwamen zo een stukje dichter bij hen. Ze kregen van hun catechisten de opdracht om ook hun steentje bij te dragen en hierover tijdens de volgende ZOOM-vergadering te vertellen. Ondanks Corona hebben ze dit met verve gedaan. Hier zien jullie hoe :
  Pepijn en Gijs deden een online quiz met de familie, vrienden en klasgenoten met o.a. vragen over Congo,
  Lucas bedeelde een volle rugzak brieven voor zijn papa en verdiende zo een aardige cent,
  Maya hielp haar mama en maakte de hele tussenperiode de vaatwas leeg,
  En Elise tenslotte zorgde voor een zoete lekkernij en bakte pannenkoeken voor het gezin.

  Jullie beste mensen hoef ik niet de Clemensactie van A tot Z voor te stellen vanavond. Maar toch wil ik graag 2 nieuwe projecten onder jullie aandacht brengen. Congo is zo goed als het armste land ter wereld met een massa ongeletterde en werkloze mensen. Voor deze kwetsbare groepen zetten wij ons in. Op de eerste foto zagen jullie een imker. Deze kledij maakt deel uit van de opleiding tot volwaardig imker die op 1 januari startte. 30 i.p.v. de 25 vooropgestelde kandidaten uit 5 verschillende dorpen rond Kimpese volgen deze opleiding tot imker. Volledig toegerust kunnen ze dan starten. In hun nieuw beroep gaan ze niet alleen respectvol om met de natuur maar werken ook daadwerkelijk mee aan het behoud ervan. Gedurende een volledig jaar worden ze gevolgd door hun begeleiders.
  Het 2de project is een 2-jarige opleiding van 20 hangjongeren die geen enkele scholing meegekregen hebben. Na 2 jaar kunnen ze het beroep van schrijnwerker- meubelmaker uitoefenen en zo mee voorzien in de materiële noden van hun familie. Want in Congo moet je overleven met minder dan 2 dollar per dag dus jullie begrijpen dat een stabiel goed inkomen meer dan welkom is. We zouden het fijn vinden als we ook tijdens deze vasten op jullie steun mogen rekenen om dergelijke projecten te blijven uitbouwen.

  Lied:  ♫  Bron in de woestijn

  Bron in de woestijn, laat ons dat voor elkander zijn.
  In brood en in wijn zal liefde voor ons redding zijn.

  In een land van zand en stenen
  waar elk mens alleen zal wenen
  zonder ’t water van het leven
  is er niets dan dood en pijn.
  Maar wanneer we liefde geven
  zal de hele wereld leven
  in een vriendschapsnet geweven
  omdat God met ons zal zijn.

  Kom trek mee naar de oasen
  waar ’t lam naast de leeuw zal grazen
  omdat zij ook ’t woord eens lazen
  van ‘t beloofde Vredesland.
  Horizon waar wij van dromen
  vol van bloemen, vlinders, bomen
  is die waar we thuis gaan komen,
  kom, leg jouw hand in mijn hand.

  Voorbeden

  Niet alleen uitgedroogd Vlaanderen, maar ook wij mensen dreigen wel eens  uitgeput te geraken. Toch willen wij vandaag bidden om de hoop helemaal niet op te geven, willen wij bidden om ommekeer. Wij verlangen naar licht, naar een perspectief.
  Laat ons bidden om profeten, boodschappers, voorvechters van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, wegwijzers, die wij zelf ook deels kunnen zijn.

  Lied:  ♫ 111   Ubi caritas

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
  Waar barmharigheid en liefde is, daar is God.

  Onze Vader

  Wij willen bidden voor een nieuwe wereld waar brood genoeg en water stroomt voor allen; waar mensen elkaar bij name noemen, waar niemand sterft zonder geleefd te hebben, waar het duister van de dood moet wijken voor het licht van de dag, en waar wij Je dank blijven zeggen om alles wat Gij voor ons zijt en Je blijven aanspreken met de naam die Jou het liefste is: Onze Vader …

  Vredeswens

  Een jongetje van 4 was op de schoot van zijn moeder gekropen en bezig met zijn eerste kruisteken te maken.
  Hij begon, bij zijn voorhoofd en hij zei: in de naam van de Vader.
  Maar toen zijn handje naar beneden ging aarzelde het jongetje tussen links en rechts en vroeg bedremmeld: “Waar is de Zoon nu gebleven?”
  Is het niet dikwijls ook ons probleem, het probleem van grote mensen: waar is de Zoon gebleven?
  Wij zullen moeten antwoorden, gaande met onze hand naar ons hart: Hij is onder ons gekomen, tussen mensen links en rechts. Hij brengt ons licht, liefde, vrede … 

  En laten wij die vrede van harte met elkaar delen … dichtbij of van op afstand …

  Lied:   26  Sjaloom, Gods vrede …

  Sjaloom, Gods vrede kome over jou! (2x)
  Sjaloom, breng Gods vrede bij de mensen om je heen.
  Sjaloom, dan rust ook Gods vrede over jou!

  Bezinning  (Jackie)

  De verzameling van symbolen in ons vastentafereel groeit van week tot week: een regenboog, zand, woestijnrozen, de bijbel, 10 richting gevende woorden; vandaag hebben we er licht bij geplaatst en groene planten, symbolen voor het verlangen naar een uitweg uit wat donker is.
  Een klein teken van dankbaarheid en liefde dat licht brengt in een donkere wereld. Daarom krijg je vandaag geen gewoon kaartje, maar een brandende kaars die ook zal te vinden zijn morgen bij de teksten! Knip ze uit en denk deze week eens na over wie er een lichtende kaars van u verdient en waarom?
  Delen is geven en nemen en in vertrouwen open staan voor elkaar. Deel deze week in het bijzonder kleine, liefdevolle gebaren van licht met de mensen die het mogelijks moeilijk hebben en maak je heel voorzichtig deelgenoot van hun worsteling met de keuzes die in het leven gemaakt moeten worden.
  Deel deze week met de projecten van Broederlijk Delen en/of met de projecten van de Clemensactie die ons zo genegen zijn en waar Lieve over verteld heeft.
  In kleine dingen kun je zoveel licht en leven delen.
  En vergeet niet: Zozeer heeft God van de wereld gehouden dat Hij ons zijn enige Zoon heeft gezonden, niet om te oordelen, maar om te redden. Laat ons heel stil als bezinning 3 minuutjes luisteren naar …

  ♫ Dieu a tant aimé le monde  → https://www.youtube.com/watch?v=-HMeigwDBP0

  Dieu a tant aimé le monde              
  Qu'il nous a donné son Fils,
  Non pour juger mais sauver le monde;
  Qui croit en lui recevra la vie.

  Je suis le Pain de Vie            
  Qui mangera de ce Pain vivra à jamais.
  Qui mange ma chair et boit mon sang
  Demeure en moi et moi en lui.

  Je suis la lumière du monde,
  Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
  Mais aura la lumière de la vie.
  Pour moi témoigne le Père qui m'a envoyé.

  Zozeer heeft God van de wereld gehouden
  dat Hij ons zond zijn enige Zoon;
  niet om te oordelen, maar om te redden
  Als wie gelooft zal leven in Hem

  Ik ben het levend brood
  Wie eet van dit brood zal leven voor goed,
  wie eet van mijn vlees en drinkt van mijn bloed
  Die leeft in Mij en Ik in hem

  Ik ben het licht van de wereld
  Wie Mij volgt wandelt niet in duisternis,
  Maar hij zal het licht des levens bezitten,
  De Vader die mij zond getuigt van Mij.

  Slotgebed en Zegening

  God, naar wie wij verlangen, wij danken Je voor jouw belofte,
  een nieuwe wereld zonder armoede, een nieuwe wereld waarin iedereen solidair is met iedereen.
  Ondanks alles wat in deze wereld gebeurt, blijven we geloven dat het kan.
  We weten dat wij door Jou uitgenodigd worden medestanders te zijn,
  Jouw weg van licht en liefde te zijn, in deze vastentijd en alle dagen van ons leven. Amen.

  Daarom vragen wij jouw zegen …
  Wij weten dat wij door onze handen jouw zegen kunnen vragen voor elkaar.
  Wij tekenen jouw kruis van opstanding, van nieuwe geboorte op elkaars voorhoofd.
  In onze eigen bubbel …
  God zegene en beware je …