34 zondag door het jaar B  -  'Christus Koning'  (20/11/2021)

Inleiding  (Walter)  zie 'Bezinning'

Lezing:  Johannes 18, 33b-37  (NBV)

Pilatus liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’ ‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’

Homilie  (Walter)  → zie 'Bezinning'

Onze Vader  (Mia)

Heer Jezus,
Jij wist je geroepen om zo te leven
dat mensen in Jou God zelf konden herkennen.
Zo werd Je Zijn nieuwe tot koning gezalfde,
Zijn nieuwe David.
Je werd echter geen Koning van van pracht en praal,
van macht en geweld.
Je werd Koning van de liefde.
Jouw Rijk, jouw droom,
was er een van liefde, gerechtigheid en vrede voor ELKE mens.
Je vroeg ons aan dat Rijk te werken en ervoor te bidden
met het gebed dat Je ons naliet.

Daarom bidden we:  Onze Vader …

Vredeswens  (Mia)

Heer Jezus,
vervul ons hart met Uw liefde en vrede,
een vrede die de wereld met al haar consumptiedrang
ons niet kan geven.
Wij willen die vrede uitdragen in de mensen om ons heen,
in de wereld waarin wij leven.
Wees ons daartoe nabij met Uw genade en kracht.

Moge dat Rijk van vrede altijd met ons zijn.

En geven we die vrede nu ook door aan elkaar ...

Bezinning  (Walter)

De derde dimensie …

Je kan je leven maar één keer leven.                                

Aan ons om het op de juiste manier te doen
zodat het de moeite waard was.
Jezus toont ons vandaag een route.
Maar Jezus is zich ook bewust dat er een alternatieve route op de loer ligt.

Neem je de route van Pilatus.
Wil je leven in twee dimensies?
Laat je alles bepalen door macht en geld.
Wil je vooral gezien worden en tonen dat je het gemaakt hebt.
Span je mensen voor jouw kar.
Wil je vooral veiligheid en orde zodat jouw leven niet bedreigd wordt.
Ga je mensen klein maken die je in vraag stellen of kritisch benaderen.

Of kies je de route van Jezus.
Wil je leven in drie dimensies?
Jezus kiest voor de mystieke weg.
Hij zoekt de verbinding met zijn Vader,
de Bron van alle leven.
Een verbinding die voor Hem zo intens en levengevend is
dat eenvoud en verbinding de bouwstenen zijn van zijn gelukkig leven.
Deze derde dimensie die Hij eraan toevoegt
heeft Hij gaandeweg in zijn leven moeten ontdekken.
Jezus is op zijn manier stapje voor stapje gegroeid tot de Christus:
dat gezalfde kind van God,
die zoals een glasvezelkabel
enkel maar Gods liefde kon doorgeven.

Wil ook jij de komende week bouwen aan jouw derde dimensie?
Mag God, de Bron van alle leven, meespelen in jouw leven,
net een beetje meer dan vorige week.
Wil je ruimte maken voor wat klopt voor jou:
misschien is het dagelijks een stukje Bijbel lezen en overwegen,
misschien is het de stilte in gaan met een gebedswoord,
misschien is het verwonderend wandelen in de natuur en kijken met de ogen van een kind,
misschien is het met een open hart een inspirerend boek lezen.
Kies … en bemin je keuze.

Want dat is onze diepste roeping.
We zijn geroepen om te leven als koningen en koningingen.
Levenskrachtig, gedragen en gelukkig op Jezus wijze.

Slotgebed  (Mia)

God,
Uw gezalfde, Uw Christos, was Koning in een omgekeerde wereld.
Macht veranderde Hij in liefde.
Hij wilde Zijn Rijk uitbreiden door de aantrekkingskracht van de goedheid.
Help ons om Hem daarin na te volgen
en beziel ons daartoe met Uw Geest.
Amen.