4 paaszondag A  -  'Roepingenzondag'  (29/04/2023)

Lied:  ♫  100 Zo lief als God  (strofe 1, 2, 6 en 7)

Refrein: Mens voor de mensen zijn, herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God.

God roept zijn mensen,
Hij roept ze bij naam,
opdat zij toegewijd
zijn wegen gaan.

Genade zaait Hij
als zaad in hun hart,

zijn Geest vernieuwt de tijd
en heelt de smart.

Licht in het duister zijn,
laaiende vlam,
mens van vertrouwen zijn,
zijn wie men kan.

Van God gezonden zijn,
deemoedig en vrij,
teken van vrede zijn
zo trouw als Hij.

Inleiding:  (Anja)

Wie staat te draaien voor mijn deur? Ik herken de voetstap = geeft vertrouwen.
Evangelie: herkennen en vertrouwen hebben in de stem van God.
Roepingenzondag: herken ik Gods stem in de veelheid van stemmen rondom en in mij?

Lezing: Johannes 10, 1–10  (NBV21)

Werkelijk, Ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’
Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde. Daarom vervolgde Hij: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, Ik ben de deur voor de schapen. Zij die vóór Mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Homilie:  (Anja)

 • Ik heb nog nooit Gods stem gehoord, zou toch gemakkelijker zijn als hij een beetje duidelijk was. Gods stem volgen is altijd een beetje zoeken.
  Uit de krant: “In de haven rijdt ook God wel eens verloren”
 • Te rade bij de jezuïeten die gespecialiseerd zijn in het helpen mensen keuzes te maken.
 • Even voor de geest halen: belangrijke keuze die ik heb gemaakt? Hoe heb ik die keuze gemaakt?
  • Juiste grondhouding: ignatiaanse onverschilligheid:
 • Mijn diepste verlangen=Gods verlangen
 • Geloof dat God het goede met ons voorheeft, geloven in la petite voix intérieure van Etty Hillesum
 • Hoe kom je nu jouw diepste verlangen op het spoor?
  • Drie manieren om keuzes te maken. Soms de ene, soms de andere, soms een mengeling

Buik: Paulus op zijn paard, Eureka van Archimedes

Hart: Voelen van beide mogelijkheden. Wat is de nasmaak? Troost of troosteloosheid? Sparking joy van Marie Kondo

Hoofd: Lijstjes, je verstand laten

 • Terugkeren naar je belangrijke keuze die je hebt gemaakt: herken je dit erin? Hoe heb jij jouw keuze gemaakt?
 • Evangelie: Vertrouwd met zijn stem. Durf je je toe te vertrouwen aan jouw diepste verlangen?

Lied Taizé:  God, laat mijn gedachten zich verzamelen en richten op jou, jouw liefde en mijn diepste verlangen. Zorg dat mijn verlangen verlicht wordt zodat ik het kan zien. Help me om geduld te hebben met mezelf om mijn verlangen op het spoor te komen. Ik begrijp het niet altijd de wegen die ik ga, maar mijn diepste verlangen weet de weg die me een gelukkig en zinvol leven geeft.

Tafelgebed

Laten we feest vieren rond het ontroerende gebaar van breken, delen, uitdelen, niemand vergeten, iedereen meenemen.
Zolang deze kleine gebaren tussen mensen blijven doorgaan, waar ook ter wereld,
in welke vorm dan ook, zolang blijft de Bijbelse droom van bevrijding levend.

Tafelgebed:  ♫  144 Thuma mina

Onze Vader

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Laten wij ons dan richten tot die God
die niemand van ons vergeet en zich kenbaar maakt met de naam ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Een God die ons zo nabij wil zijn dat Jezus Hem aansprak met Vader.
Leggen wij al onze noden en verlangens in het gebed dat wij van Jezus ontvangen hebben.

Onze Vader …

Vredeswens

Heer Jezus Christus,
Jij hebt jouw mensen geroepen om Je na te volgen.
Moge jouw rust en jouw vrede
wortel schieten in ons hart
zodat wij, op onze beurt,
jouw rust en vrede zouden uitstralen.

En die vrede van de Heer zij altijd met ons.

En laten wij die vrede ook van harte toewensen aan elkaar.

Broodbreking

Jij die ons gezegd hebt wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.

Laten we vieren dat we van ieder moment een nieuw begin kunnen maken.
Laten we brood van leven zijn voor elkaar …

Het brood staat voor ons klaar.

Als wij eten van dit brood, het breken, en delen met elkander …

♫ 17   Dan zal er vreugde zijn …

Moge het breken en delen van dit brood ons hart versterken.
Dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht en waardigheid en liefde is voor al wat leeft.

Kom dan en deel dit brood met elkaar ...

Bezinning:  Psalm 23  -  Huub Oosterhuis  (uit: '150 psalmen vrij')

Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.

Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan.

Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.

Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
ik zal bang zijn -- ben jij naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.

Jij hebt de tafel gedekt - mijn spotters
weten niet wat ze zien:
dat jij mijn voeten wast,
ze zalft met balsem
mij inschenkt, drink maar, zeg je

niets zal mij ontbreken

Laat het zo blijven dit geluk
deze genade, al mijn levensdagen.

Dat tot in lengte van jaren
ik wonen zal bij jou in huis.

Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.

Slotgebed

God,
wij danken Je dat Jij onze herder wilt zijn
dat Jij ons leidt en voorgaat,
dat Jij ons richting geeft
en de weg wijst die wij moeten gaan.

Wij bidden Je:
houd ons op de weg
waarop Jezus van Nazareth, de herder bij uitstek,
ons is voor gegaan.

Leer ons behoedzaam om te gaan
met elkaar en met allen
die Jij ons hebt toevertrouwd.

Dan hebben allen leven in overvloed
zoals Jij het gewild hebt. Amen.