33 zondag door het jaar A  (18/11/2023)

Lied:  ♫  115  Drempelgebed

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lezing: Matteüs 25, 14–30  (NBV21)

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.
Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Bezinning

Aan ons is de aarde toevertrouwd
met alles wat er op leeft.
God heeft heel de rijkdom van leven en liefde ons in handen gelegd.
Het is onze taak om goede beheerders te zijn.
Zolang onze aarde verscheurd wordt door oorlog en onvrede,
zolang is ons werk niet af.
Waar mensen te lijden hebben onder vervolging en ziekte,
daar mogen wij onze ogen niet sluiten.

Ons is een geweldige rijkdom toevertrouwd,
maar daarmee ook een grote verantwoordelijkheid.
God vraagt van ons niet het onmogelijke.
Wel, dat wij onze mogelijkheden benutten.
We hoeven ons niet te laten leiden door angst,
want die werkt verlammend, die is dodelijk.

Op de plek waar we wonen en werken,
daar worden we gevraagd om te werken
aan een paradijs voor iedereen.
Het gaat niet om onze eigen veiligheid.
We worden uitgenodigd om ons in te zetten voor het geluk van elkaar, van iedereen.
Zo mogen we samen gemeente van Jezus zijn.
Geloven in Hem betekent: zijn werk voortzetten, zo goed we kunnen.

Wim Holterman osfs