28 zondag door het jaar A  -  Naamopgave  + Eric Gruloos  (14/10/2023)

Lezing: Matteüs 22, 1–10  (NBV21)

Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te roepen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb het feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.

Bezinning

Indien voor ieder mens
één ander mens
een beetje zorg droeg

Indien wie niemand heeft
niet vruchteloos
om iemands liefde vroeg

Indien wie koude lijdt
zich koesteren mocht
bij ’t haardvuur ergens thuis

Indien voor ieder kind
voorhanden was
wat speelgoed en een huis

En voor wie huilt van pijn
een hand die streelt
en open wonden dicht

Misschien zou God dan ooit
herkenbaar zijn:
een God met een gezicht
als dat van u en mij.

Een God die leeft
zo heimweevol als wij.

Marcel Weemaes