19 zondag door het jaar A  (12/08/2023)

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lezing: Matteüs 14, 22–33  (NBV21)

Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water. Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een geest!’ en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Bezinning

Soms steekt er een storm op
in ons leven.
Soms raken we uit koers.
We weten niet meer
waarheen en waartoe.
We worden overmand door angst,
angst voor de toekomst
en angst voor mensen.

Midden in die storm is er Iemand,
die naar ons toekomt.
Hij steekt een helpende hand uit.
Zijn naam is: Jezus, Redder van mensen.
Hij zegt ons: wees niet bang.
Ook al zit alles tegen:
Ik ben er ook nog.
Heb vertrouwen.

Het is niet gemakkelijk
om Hem midden in de storm
te herkennen.
Soms zijn we door onze angst
alleen maar op ons zelf gericht.
En toch is Hij aanwezig.
Hij komt in ons leven aan boord
als een houvast,
als Eén die nieuwe richting wijst.
Waar wij dreigen te vergaan,
grijpt Hij ons vast.
Hij brengt stilte en rust,
nieuwe toekomst en leven.
Hij redt in Gods naam.

Wim Holterman osfs