In het Licht van Gods Woord  -  2017

Titel Lezing Liturgische kalender
Gods zegen Num 6, 22-27 Feest van de Moeder Gods (1 januari)
Wijze mensen Mt 2, 1-12 Openbaring van de Heer
Bruiloft in Kana Joh 2, 1-11 2 zondag door het jaar
Doe maar wat Hij jullie zegt Joh 2, 1-11 2 zondag door het jaar
Kom, volg mij Mt 4, 12-23 3 zondag door het jaar
Bidden, vasten, aalmoezen geven Mt 6, 1-6.16-18 Aswoensdag
Verrijzenis leven Mt 17, 1-9 2 zondag van de vasten
Geroepen om 'deur' te zijn Joh 10, 7-11 4 paaszondag
God is liefde Joh 14, 15-21 6 paaszondag
Jezus, daar is God Joh 17, 1-11 7 paaszondag
Zaaien op goede grond Mt 13, 1-9 // Mt 13, 18-23 15 zondag door het jaar
De sleutels van het koninkrijk Mt 16, 13-20 21 zondag door het jaar
In de hemel Lc 13, 9-45.56 21 zondag door het jaar
De zorg van een gemeenschap Mt 18, 12-20 23 zondag door het jaar
De hoeksteen Mt 21, 33-44 27 zondag door het jaar
Voor de 'onaanzienlijksten' Mt 25, 31-40 34 zondag door het jaar
Wees waakzaam Mc 13, 33-37 1 zondag van de advent
De wolf en het lam Jes 11, 1-10 2 zondag van de advent
De weg van de Heer Mc 1, 1-8 2 zondag van de advent
Iemand die gij niet kent Joh 1, 6-9.19-28 3 zondag van de advent
De engel is onze leraar Lc 1, 26-38 4 zondag van de advent
Echt leven verbindt Lc 2, 1-20 Kerstmis
Loof de Heer Psalm 118

Gods Zegen
PDF – 128,1 KB 385 downloads
Openbaring Wijze Mensen
PDF – 119,0 KB 375 downloads
Bruiloft In Kana
PDF – 125,8 KB 382 downloads
Doe Maar Wat Hij Jullie Zegt
PDF – 141,3 KB 381 downloads
Kom Volg Mij
PDF – 164,6 KB 386 downloads
Bidden Vasten Aalmoezen Geven
PDF – 148,2 KB 368 downloads
Verrijzenis Leven
PDF – 143,4 KB 376 downloads
Geroepen Om Deur Te Zijn
PDF – 88,0 KB 368 downloads
God Is Liefde
PDF – 127,1 KB 379 downloads
Jezus Daar Is God
PDF – 144,1 KB 366 downloads
Zaaien Op Goede Grond
PDF – 130,0 KB 351 downloads
De Sleutels Van Het Koninkrijk
PDF – 165,7 KB 386 downloads
In De Hemel
PDF – 175,9 KB 351 downloads
De Zorg Van Een Gemeenschap
PDF – 153,4 KB 360 downloads
De Hoeksteen
PDF – 138,7 KB 374 downloads
Voor De Onaanzienlijksten
PDF – 156,8 KB 338 downloads
Advent 2017 1 Wees Waakzaam
PDF – 152,8 KB 360 downloads
De Wolf En Het Lam
PDF – 129,8 KB 343 downloads
Advent 2017 2 De Weg Van De Heer
PDF – 156,7 KB 355 downloads
Advent 2017 3 Iemand Die Gij Niet Kent
PDF – 135,7 KB 334 downloads
Advent 2017 4 De Engel Is Onze Leraar
PDF – 135,1 KB 352 downloads
Kerstmis 2017 Echt Leven Verbindt
PDF – 113,7 KB 382 downloads
Loof De Heer
PDF – 137,8 KB 365 downloads