Oudejaarsavondviering A  (31/12/2022)

Verwelkoming  (Mia)

Lieve mensen,
welkom aan jullie allen
die de warmte van jullie huizen hebben achtergelaten
om hier samen te zijn rond het Woord
en rond de Tafel van breken en delen.
We staan deze avond op de drempel van oud naar nieuw.
Van oudsher komen mensen dan samen om bij die overgang stil te staan.
Dit doen wij hier nu ook in onze Effatagemeenschap.
Maar om te vieren hebben we licht nodig …

Openingsgebed

Jij, Liefde, diep als de zee,
wees er, hier in ons midden,
in dit uur op de drempel van oud naar nieuw.
Maak ons ontvankelijk voor Jouw Woord.
Maak ons ontvankelijk voor elkaar
nu we hier samenzijn in Jouw Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingslied:   36  Vrede voor jou

Inleiding  (Mia)

Op de drempel van oud naar nieuw …
Het is een moment om terug te kijken …
dankbaar om het vele goede dat ons in 2022 gegeven werd,
ook bedroefd misschien om het goede dat NIET gebeurde
of om de kansen die we lieten liggen,
of om de pijn en het verdriet dat ons deel waren.
Het is ook een moment om vooruit te kijken …
om nieuwe voornemens of plannen te maken,
en misschien bovenal om Gods zegen te vragen
over het nieuwe dat voor de deur staat.
Gods zegen over onze geliefden,
over de mensen die ons worden toevertrouwd,
over de taken die we op ons zullen nemen
of die in onze handen zullen worden gelegd.
Gods zegen:
We mogen er in vertrouwen om vragen,
want Hij-die-er-zal-zijn is een trouwe God.

Dat horen we in de Bijbelse lezing die we nu beluisteren:

Lezing: Numeri 6, 22–27  (NBV21)

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’

Homilie  (Mia)

De Heer zal aan ons denken en ons vrede geven.
Hij wil ons zegenen.
Iemand zegenen (benedicere) is: iemand alle goeds toewensen.
Dat doet Hij-die-er-zal-zijn naar ons toe.
Dat doen we allemaal, overvloedig, bij het begin van een nieuw jaar.
Dat doen ook de vele kinderen die straks hun nieuwjaarsbrieven voorlezen voor hun ouders, peter en meter.
Dit “alle goeds toewensen” loopt ook, als een rode draad, doorheen deze viering.

Nu dacht ik: moest ik nu eens, bij wijze van “homilie”,
zelf eens een nieuwjaarsbriefje schrijven …
Dit is het resultaat van mijn schrijfsels:

Beste Effata-mensen,
We zagen ze weer in alle maten, op pleinen en in winkelstraten,
soms zelfs futuristisch of in porselein,
het hoeft niet altijd een groene kerstboom meer te zijn.
Maar de kerststal uit onze kinderjaren,
kon je nog slechts hier en daar ontwaren.
Etalages fel verlicht, of als een winterlandschap ingericht …
en uit elke winkel of boetiek
klonk steeds opnieuw dezelfde kerstmuziek.

Mensen liepen af en aan, velen enkel met zichzelf begaan,
terwijl ze het geheel aanschouwden
en met volle zakken sjouwden,
alsof ze van geen crisis weten, het negatieve willen vergeten.
Of misschien toch wel onbewust
ZELF op zoek naar een beetje rust,
naar antwoorden op vele levensvragen,
na een moeilijk jaar, na tegenslagen.

Zo gaan we van ‘22 naar ’23.
Wie heeft dan toch het Licht gezien?
Wie heeft er oog voor elk gezicht
in de schaduw van het neonlicht?
Wie wil diegenen horen die tot een zwakkere groep behoren?
Wie maakt er een beetje tijd? Zorgt er voor wat levenskwaliteit?
Wie wil op de bres gaan staan voor wie onderuit is gegaan?
Wie maakt er in het nieuwe jaar
iets van Gods blijde boodschap waar?

Mogen wij er deel van zijn door anderen nabij te zijn,
ons door hen te laten raken, en zo een nieuwe toekomst maken.
Mogen wij in solidariteit werken aan een wereld van gerechtigheid
waar het voor ieder goed is om te leven
en mensen om elkander geven.
Waar elkeen in zijn anders-zijn gewoon voluit zichzelf mag zijn.

Mogen we zoeken naar wegen en kanalen
die hen uit de schaduw halen,
die hen geven een naam en een gezicht,
aan hun woorden belang, betekenis en gewicht.
Die hen herstellen in hun waardigheid
en hen met ons in verbondenheid, op elk niveau en elk terrein
gewoon weer mensen laten zijn.
Ik wens het ook voor jou en mij:
het hele jaar iemand nabij.

Vele wensen voor een zalig, gelukkig en gezond nieuw jaar! 

Voorbeden in de vorm van wensen:

Ik wens je van harte …
een hart als een onbetreden landschap van vrede,
een kaarsje van liefde in je ogen,
een ster van hoop in de hoogste takken van je verwachting,
een handvol verbazing om het wonder van een nieuw begin!

Ik wens je van harte …
een schouder van vriendschap om eens op uit te huilen,
zoveel goede wil, dat zelfs de engelen er stil van worden,
dat al je onvrede ondergesneeuwd zal mogen worden,
dat er altijd plaats voor een ander zal zijn bij jou!

Ik wens je van harte …
een jaar om thuis te komen bij je diepste levenskern,
een jaar om thuis te komen in onze Effatagemeenschap,
dat je hier bondgenoten mag vinden
om al goeddoend rond te gaan,
dat je door velen gedragen wordt
en dat jouw ZIJN de samenhorigheid mag versterken.

Ik wens je van harte …
de vrede van de geest en de rust van het hart,
gezondheid te koop en geluk naar hartenlust,
werk voor je handen en voedsel voor je geest,
een vriendschap die alle verwachtingen overstijgt.
We wensen je van harte:
de zaligheid van een nieuw begin!

Slotgebed

Wees ons nabij, God, elke dag van het nieuwe jaar.
Wees ons nabij in onze liefste wensen, in onze diepste momenten,
in dat waar we samen nog van dromen.
Wees ons nabij, God,
in alle gewone dingen,
in de dagelijkse taak waar wij voor staan.
Wees ons nabij wanneer we lijden aan het leven,
wanneer pijn en verdriet ons overvallen,
wanneer wij elkaar misschien niet meer verstaan.
Laat niet toe God, dat ons leven slijt aan gewoonte
en dat wij blind worden voor elkaar.
Geef ons ogen om elkaar te zien als een kostbaar geschenk,

en laat ons Jouw geschenk zijn voor mensen om ons heen.

Zegenbede

Vrede zij ons en dagen van zegen.
Licht in het donker.
Een lied dat blijft klinken.
Een plek waar het goed is.
Iets om voor te leven.
Een vurige wens.
En soms op onze weg: een engel van een mens.

Zalig Nieuwjaar.