12 zondag door het jaar A  (20/06/2020)

Lezing:  Matteüs 10, 26-33  (NBV)

Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Bezinning  (Walter)

Heb je het een beetje gevolgd …
Elon Musk de durver met zijn raket …
Wat als Jezus eens zo’n raket was
met een immense kracht om je naar het hart van de Vader te brengen …
Wat als je vandaag wordt uitgenodigd om plaats te nemen in deze raket
en je te  laten voeren naar het hart van het evangelie …

Het gaat vandaag in het evangelie over keuzes maken.
Corona of geen corona …
Jezus gaat er los doorheen.
Voor Hem is er iets zoveel kostbaarder dan onze kleine zorgen.
Wil jij jouw leven geven aan Hem.
Wil jij jouw leven helemaal oriënteren op Jezus … mag hij jouw Messias zijn.

Weet goed wat je doet?
Want hierop ja-zeggen
deze keuze beamen wil zeggen
dat je zorg draagt doorheen vele kleine daden van goedheid
voor elke mens die op je pad komt.
Jezus be-amen, is je naaste be-minnen.

Eens je die levenskeuze hebt gemaakt
en de wijsheid hebt om ze altijd weer opnieuw te maken
ben je klaar voor de volgende stap …

Jezus wil van ons geen volgelingen maken …
Jezus is geen goeroe.
Hij wil krachtige navolgers vormen.
Zijn droom is dat we net als Hij
al goeddoende rondgaan en mensen uitnodigen
om ook te kiezen voor zijn Vader met Zijn hulp.

We kunnen dat innerlijk vuur dat ontstaat
als we Hem de eerste plaats geven niet bij ons houden.
Vuur verandert alles wat het ontmoet in vuur.

Jezus nodig ons uit om niet bang te zijn.
Hij biedt ons zijn nabijheid aan en nog zoveel meer
we kunnen rekenen op een Vader die ons oneindig graag ziet
en elk haar op ons hoofd is geteld.

Wat denk je …
Stap je in onze space-X raket …
Zeg je Ja op Jezus vraag om Hem te erkennen als jouw onafscheidelijke tochtgenoot …?