Sacramentsdag C  -  18/06/2022

Lezing: Lucas 9, 11b-17  (NBV21)

Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte Hij weer gezond. Toen de dag ten einde liep, kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden: ‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats.’ Maar Hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Ze zeiden: ‘We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?’ Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak Hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol.

Bezinning :  Breken en delen

Vaak komen er problemen op ons pad.

Soms zijn het kleine zorgen, soms kunnen het grote lasten zijn.
Er zijn mensen die dippend door het leven gaan.
Ze denken in problemen en ze gaan er onder gebukt.

Jezus doet ons vandaag een gouden voorzet.
Wat als we onze problemen in God gooien.
Wat als we onze zorgen en problemen delen met Hem.
Durf jij vertrouwen dat er een warme Aanwezigheid van Liefde is
diep in je, rondom jouw en midden de mensen?
Een warme aanwezigheid die je richting wil geven en inspiratie.
Ze zal je voorstellen om de ‘liefde’ te vervlechten met je zorg of probleem.
Ze zal je uitnodigen om te breken en te delen op duizend manieren.
Als je het breken en delen toepast op je probleem zal je merken dat het een heel nieuwe kleur krijgt.
Misschien verandert je probleem dan in een uitdaging.
Je wordt dan een kikker.
Iemand die kijkt in kansen.
Wat eerst hopeloos was krijgt nu een richting.
Waar de deur dicht was, opent zich misschien een venster.
Experimenteer de komende dagen met het toepassen van het ‘breken en delen’ in de momenten van zorg die je elke dag kan tegenkomen.
Het zal iets van je vragen maar weet dat je jouw dag vervuld en verzadigd zal afsluiten.
Want liefde die je breekt en deelt, vermenigvuldigt zich.

Walter