30 zondag door het jaar C  (22/10/2022)

Openingslied:   63  Alles begon met God

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Lezing:  Lucas 17, 11-19  (NBV21)

Met het oog op degenen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Hij de volgende gelijkenis. ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Offerandelied:  ♫  Zuid-Afrikaans Pelgrimsgebed (Amanda Strydom)

Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.

U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelyk vir my

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.

Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.

U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk.

Alle perlgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.

Vader God, U kent mijn naam
Mijn innerlijk en mijn uiterlijk
Mijn grootspraak en mijn klein verdriet
Mijn houvast aan alles, wat schiet

U kent mijn angsten en mijn hoop
Het pad dat ik blootsvoets bewandel
Dat pad heeft U al lang voorbereid
U effent de weg voor mij

Alle pelgrims keren weer naar huis toe
Elke zwerver komt weer thuis
Ik verdwaal steeds op Uw lange pad
Zoekend naar Uw verblijf

Moeder God U kent mijn waan
Mijn ego en mijn rechtop staan
De draak waartegen ik blijf vechten
U wees mij altijd weer de weg

U heeft mij met Uw licht gezegend
Dat licht verstrooi ik op iedereen
Enkel U weet hoe mijn toekomst er zal uitzien
Ik heb niets, U maakt mij rijk

Alle pelgrims keren weer naar huis toe
Elke zwerver komt weer thuis
Ik verdwaal steeds op Uw lange pad
Zoekend naar uw verblijf

Tafelgebed

We gaan aan tafel en gedenken Jezus van Nazareth.
De man die mens en samenleving confronteert met zichzelf,
de waarheid over ons bestaan aan het licht brengt.
Die mensen aanraakt met een buitengewone aandacht en liefde,
en daardoor de bron van goed doen in elke mens vrijmaakt.

Hier staat de tafel van mensen
die hun eigen zoeken naar geluk
laten doorkruisen door het gelaat
van de vreemde, kwetsbare en gekwetste ander.
Een tafel waaraan we allen genodigd zijn,
waar elkeen gehoord en gezien mag worden,
waar elkeen tot haar en zijn recht mag komen. 

Rond deze tafel voeden we
onze honger naar vrede,
onze dorst naar liefde.

Zo gedenken we het laatste avondmaal van Jezus.

Tafelgebed:   86  Ik zal er zijn

Onze Vader

Laten wij ons richten tot God die niemand van ons vergeet en zich kenbaar maakt met de naam ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Een God die ons zo nabij wil zijn dat Jezus Hem aansprak met Vader.
Leggen wij al onze noden en verlangens in het gebed dat wij van Jezus ontvangen hebben.

Onze Vader …

Vredeswens

God van alle mensen,
Jij  maakt geen onderscheid:
de laatste mens is Je evenveel waard als de eerste.
Hoe verschillend wij ook zijn,
Jij brengt ons van heinde en ver bijeen
rond jouw tafel.
Laat ons dat teken verstaan.
Bevrijd ons van onze vooroordelen,
neem de verdeeldheid weg uit ons midden.
Laat ons geen valse vrede zoeken.
Laat ons niet zwijgen uit zelfbehoud
en niet buigen voor het geweld in deze wereld,
maar onze stem verheffen voor uitgestotenen en misdeelden.
Leer ons hongeren en dorsten en zoeken naar de gerechtigheid:
jouw vrede op aarde voor alle mensen. 

En die vrede van de Heer Jezus zij met ons allen …

Vredeslied:   26  Sjaloom, Gods vrede kome over jou

Sjaloom, Gods vrede kome over jou!
Sjaloom, Gods vrede kome over jou!
Sjaloom, breng Gods vrede bij de mensen om je heen.
Sjaloom, dan rust ook Gods vrede over jou!

Broodbreking

Het visioen dat er meer dan genoeg is voor iedereen als wij breken en delen –
dát is het hart van onze viering.
Dus laten we ons leven, onze aandacht, onze liefde, delen met elkaar
en dát doen wat gemeenschappen al eeuwen doen: elkaar ondersteunen, bemoedigen en inspireren.
Laten we samen de hoop op een nieuwe wereld levend houden.
Laten we de vlam brandend houden, die passie voor een rechtvaardige en vriendelijke wereld.
Laten we vieren dat we van ieder moment een nieuw begin kunnen maken.
Laten wij dat nieuwe begin voor elkaar betekenen, brood zijn voor elkaar.

Het brood staat voor ons klaar.
Als wij eten van dit brood het breken, en delen met elkander …

♫ 17   Dan zal er vreugde zijn op aarde …

Als brood gebroken wordt, zei Jezus
dan wordt liefde uitgedeeld,
dan worden mensen gered en bewaard.

Deel dan dit brood met elkaar;
volg na wat je in handen neemt
en tracht voor alle mensen zo goed als God te zijn.

Kom maar aan tafel …

Communielied:   ♫  49   Jij die bent

Bezinning:  Bidden haalbaar voor iedereen …

Het is een levenslange zoektocht …
Hoe vinden we als moderne mensen contact met God,
met de onnoembare Aanwezige?
Lukt het door veel woorden te gebruiken?
Lukt het door enthousiast te zingen?
Lukt het door lang te bidden?

Of wijst Jezus ons vandaag een heel andere route.
Voor Jezus loopt de verbinding met het Mysterie, met Zijn Vader
over een smalle, eenvoudige weg.

Een weg van weinig woorden.
Het hoeft voor Jezus niet lang te duren.
Gewoon af en toe even stilvallen volstaat.
Een warme blik naar boven of stil naar binnen is ok.
Gewoon genieten van elkaars aanwezigheid.
God, Onze Vader is er, altijd, overal,
en wij zijn er ook, gewoon.
Hij is zo dichtbij, warm en positief aanwezig en
wij onthalen hem van harte in ons hart.

Jezus laat ook weten dat iedereen van ons de mogelijkheid heeft om een levengevend contact met de Vader op te bouwen.
Als we net als de tollenaar, klein kwetsbaar, gewoon menselijk met hem verbinding zoeken dan komt Hij direct over de brug.
En vervolgens is het goed om dat contact met het Mysterie, dagelijks op te zoeken in kleine momenten.
Zomaar op een bank gaan zitten in het park of wandelen in de natuur.
Of zomaar een kapel of gebedsruimte binnen springen en stil aanwezig zijn.
Al die kleine dagelijkse momenten van verbinding zijn als aanmaakhoutjes die ons innerlijk vuur brandend houden.

Een innerlijk vuur dat de wereld rondom ons meer dan ooit nodig heeft.

Walter

Slotgebed  (naar Erwin Roosen)

Het is vaak veel gemakkelijker om hoog op te lopen met de dingen die je goed kunt
dan om toe te geven dat je ook kleine kanten hebt – zegt God.
En toch is niemand volmaakt, ook jij niet.
Iedereen schiet op bepaalde punten wel eens tekort.
Niet dat dat erg is, integendeel!
Je kleinheid en je kwetsbaarheid maken je juist authentiek.
En als je daarvoor durft uitkomen,
zul je alleen maar winnen aan aanzien en respect.
De échte grootheid van een mens ligt niet in alles wat hij kan,
maar wel in de manier waarop hij omgaat met wat hij niet kan.
Amen.