29 zondag door het jaar C  -  Viering met Eric Gruloos  (15/10/2022)

Openingslied:    Hombres nuevos

Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.

Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
als een riesgo de un largo caminar.

Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.

Geef ons een groot hart om van te houden.
Geef ons een sterk hart om te vechten.

Nieuwe mensen, scheppers van geschiedenis,
bouwers van een nieuwe mensheid.
Nieuwe mannen die het bestaan ​​leven
als het risico van een lange reis.

Geef ons een groot hart om van te houden.
Geef ons een sterk hart om te vechten.

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Lezing:  Lucas 17, 11-19  (NBV21)

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: ‘Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Offerandelied:  ♫  49   Jij die bent

Tafelgebed:  ♫  139   Genade, vrede iedereen!

Vredeswens:  ♫  La paz del Señor

La paz del Señor, la paz del Señor,
la paz del Resucitado,
la paz del Señor a ti y a mi,
a todos alcanzara.

De vrede van de Heer, de vrede van de Heer,
de vrede van de Verrezene,
zal komen over mij, over jou,
over allen.

Communielied:   ♫  191   No mataras  (strofe 1, 2, 5)

No mataras, no mataras,
por Dios, por el pueblo te ordena;
no mataras.

Maldito el hombre que ordena
matar a los pobres.
Dios es un Dios de vida
y no de la muerte.

Maldito el hombre que niega
al obrero sus derechos.
El pobre es el hombre nuevo
que hara nueva la tierra.

Bendito el hombre que lucha
incansable por la vida,
para dar muerte a la muerte
y luz a la patria.

Gij zult niet doden!
In de naam van God en van het volk gebied ik u:
gij zult niet doden!

Vervloekt hij die beveelt
de armen te doden.
God is een God van leven
en niet van de dood.

Vervloekt hij die de arbeider
zijn rechten onthoudt.
De arme is de nieuwe mens
die de nieuwe wereld zal bouwen.

Gezegend hij die onvermoeibaar
strijdt voor het leven,
om de dood te kunnen doden
en licht te zijn voor het vaderland.

Bezinning

Waarvan leven wij?
Van Zijn woord, van lang geleden,
een voetspoor in het zand,
en Zijn belofte dat Hij met ons zal zijn,
elke dag.

Daarvan leven wij,
wij, Christenen van deze tijd.
Wij zijn daarmee zo kwetsbaar
en zo zacht als brood
in de harde wereld van cijfers en valuta.

Zijn aansporing
of was het zijn gebod?
Om elkander te beminnen zoals Hij,
en de minsten eerst,
met zijn grote dwaze liefde.

Daarvan leven wij,
wij, Christenen van deze tijd.
Wij zijn die kleine beker wijn,
gemakkelijke prooi
in een wereld ,
bloeddorstiger dan ooit.
Zijn visioen,
dat morgen alles anders wordt,
en deze aarde nieuw,
als Gods droom tevoorschijn komt.

Daarvan leven wij!!!

Slotlied:   ♫  189  Son Chapin  (ode aan Guatemala)

Guatemala tierra mia,
tierra linda del quetzal.
Este canto es el canto
de pueblo que's el son.

Guatemala, mijn land,
mooi land van de quetzal.
Dit lied is het lied
dat klank is van uw volk.