28 zondag door het jaar C  -  Naamopgave   (08/10/2022)

Openingslied:   63  Alles begon met God

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar  → zie bijbelblaadje Luc

Lezing:  Lucas 17, 11-19  (NBV21)

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar  → zie bijbelblaadje Luc

Bezinning

Tien zijn er genezen,
één teruggekeerd
om God te danken. 

Eén die meer ziet
dan zijn niet meer geschonden huid,
en weet dat echte genezing
onderhuids begint
in de bekering van het hart.

Eén die verder ziet
en oog krijgt voor de Bron,
voor Hem die kracht is,
die mensen doet beter worden.

Eén die op zijn stappen is teruggekeerd
en een begin maakt
van een nieuwe manier van leven
en kiest voor een leven
in verbondenheid
met de grote Genezer.

Eén die dankt
en niet meer normaal vindt
al het goede dat gebeurt.

Eén die dankt
om het wonder dat hij ziet
als mensen goed zijn voor elkaar.                  

Carlos Desoete