2 Paaszondag C  -  23/04/2022

Openingslied:   13  Lied aan het licht

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons haert nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Lezing:  Johannes 20, 19-31  (NBV21)

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Herdenking van onze overledenen ...

Lied:    Samen staan we sterk  -  Stef Bos

Samen staan wij sterk
Niemand kan alleen
Je bouwt een kathedraal
Met velen om jou heen
Ik heb het vaak gedacht
Beter af alleen
Maar enkelvoud beperkt
Samen staan wij sterk

Samen staan we sterk
De wereld is zo groot
De sterren staan zo ver
De hemel is zo hoog
Het doet er niet veel toe
Hoe koud het jou ook laat
Samen zijn wij meer
Je weet het vroeg of laat

Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt soms vanzelf naar je toe

Samen staan we sterk
Ik heb het nooit geloofd
Hield alles op een afstand
En woonde in mijn hoofd
Tot ik werd overvallen
Door een storm op volle zee
Ik ben eruit gekomen
Maar ik kon het niet alleen

Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt soms vanzelf naar je toe
Het ligt onzichtbaar in jouw handen
Het is een godsdienst zonder kerk
Het is een volkslied zonder woorden
Samen staan we sterk

© Stef Bos  -  Samen staan wij sterk

Offerandelied:   64  Samen zitten wij

Tafelgebed:   199  Tafelgebed in de paastijd

Bezinning:  (Walter)

Leef alsof het je laatste dag is …

Wat moeten we toch met die verrijzenisverhalen?
Hoe kan Jezus nu door de muren breken?
Hoe kan Jezus verschijnen en dan zomaar weer verdwijnen.
Je krijgt er met je hoofd, kop nog staart aan.

Wat als we een laag dieper kijken.
Kunnen mensen niet echt van elkaar houden op de wijze van Jezus
met een warme, milde, zorgzame liefde?
Kunnen we niet één en al aandacht zijn voor elkaar.
Kunnen we in zijn Naam niet samenkomen
en zijn Woorden herinneren en het brood breken.

Als je zo diep gemeenschap beleefd, komt Jezus in ons midden, ook nu nog.
Je ziet Hem niet, maar toch is hij intens aanwezig.
Je wordt het gewaar door de vrede, de vrijheid en de vreugde die je voelt.

Als je mensen ontmoet die zo’n ervaring hebben meegemaakt
en je daarover vertellen is de kans groot dat je verandert in een kleine Tomas.
Dat kan niet, zegt je verstand.
Je kan Jezus niet echt gewaarworden, ontmoeten.
Tot je de stap durft te zetten om ook deel te nemen aan deze gemeenschap.
Tot je de stap zet om mee de liefde in praktijk te zetten.
Tot je de stap zet om samen te vieren, te breken en te delen.
Dan word ook jij omgevormd.
Dan zal ook jij een vrede, vreugde en vrijheid smaken die je nog nooit hebt meegemaakt.
Je leven zal voorgoed veranderen.

We worden vandaag uitgenodigd om die stap te zetten.
Durf je, je laten vallen in Gods liefdesarmen?
Durf je in het leven staan als een kind van God.
Durf je net als Tomas zeggen: ‘mijn leven is fantastisch’.
Ik ben kwetsbaar en broos maar tegelijk helemaal vervuld van Gods tegenwoordigheid.
Ik voel en ervaar me net als Jezus, gezalfd, een zoon of dochter van God.
Als ze je zo met geloof in het leven staat zal je voluit leven
en op jouw beurt ook anderen weer tot Leven brengen.
Waag je sprong …