5 zondag door het jaar B  (06/02/2021)

Openingsgebed

God, Jij die al wat is, geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons genoemd mag worden: Vader, Moeder,
aan Jou dragen wij in eerbied dit samenzijn op.

We luisteren naar Jouw Woord,
en we voelen ons verbonden met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Lied:  ♫ 6 De kracht

Kijk naar de stroom die zich een weg baant door het land, door akkers, dorpen heen.
Zijn bron is ergens ver ontsprongen. Het gaat zijn weg en niemand weet waarheen.
Zo vloeit er ook een stroom vol leven, in elke mens, in jou en mij.
Een droom die speelt, je doet bewegen, je weerbaar maakt oneindig echt en vrij.

’t Is een kracht die je doet leven, ’t is de kracht die je diep voelt.
’t Is de wil die je doet groeien zodat je sterk staat en niet ondergaat.
Ook in jou leeft zo een kracht, ook in jou leeft zo een kracht.

Zoals die stroom steeds weer zijn weg herneemt, voel je elke dag een beetje meer:
Wie je wel bent, wat ’t leven met je voor heeft, je leert vertrouwen, hopen altijd weer.
Zo deinen wij zacht ingenomen in de kring van iemands adem mee.
Je deelt zo stil elkanders pijn en dromen met zo een liefde eindeloos als de zee.

’t Is de kracht die je zo lief maakt. Heel teder broos en echt.
’t Is de kracht van iemand houden zodat je sterk staat en niet ondergaat.
Ook in jou leeft zo een kracht, ook in jou leeft zo een kracht.

’t Is de kracht die je echt mens maakt zoals God het heeft bedoeld.
Als je leeft zoals Hij voordeed, weet dat je sterk staat, je zo nooit ondergaat.
Ook in jou herleeft Zijn kracht, ook in jou herleeft Zijn kracht.

Lezing: Lucas 2, 22 - 40  (Kinderbijbel)

Jozef en Maria zijn op weg naar de stad Jeruzalem. Maria draagt de kleine Jezus op haar arm. Ze lacht naar Hem en knuffelt Hem. Ze is blij en Jozef ook. ‘Dit kindje maakt ons heel gelukkig’, zegt hij. Ze willen God er graag voor bedanken. Daarom zijn ze op weg naar de grote tempel. De grote tempel in Jeruzalem is de beste plaats om dankjewel te zeggen tegen God. In de tempel ontmoeten Jozef en Maria een oude man. Het is Simeon. Hij woont in Jeruzalem. Al heel lang gelooft Simeon dat God iemand naar de mensen zal sturen om hen te helpen. Wanneer hij de kleine Jezus ziet, roept hij: ‘Dit kind is een teken van God.’ Maria is verwonderd dat die man dat zegt. Simeon is heel blij dat hij de kleine Jezus even mag vasthouden. ‘ ‘God, nu zie ik met mijn eigen ogen wie de mensen zal helpen!’ zegt hij. Tegen Maria zegt hij zachtjes: ‘Jouw zoon zal heel veel goeds doen. Toch zal niet iedereen zijn vriend willen zijn en dat zal je veel verdriet doen.’ Wat verder in de tempel staat Hanna, een oude vrouw. Ze is alle dagen in de tempel en vertelt de mensen over God. Wanneer ze Simeon met de kleine Jezus ziet, komt ze dichterbij. Ze hoort Simeon zeggen: ‘Dit kind is een teken van God. Hij zal licht zijn voor alle mensen.’ Dat maakt Hanna zo gelukkig dat ze het aan iedereen verder vertelt.

Maria en Jozef bedanken God voor hun kindje en keren blij naar huis terug.

Lied:  ♫ Ik waag de sprong om te geloven  (Peter Biesbrouck)

Ik geloof, ik vertrouw en waag de sprong om te geloven
over twijfels heen weet ik heel diep van binnen,
weet ik zeker, dat Hij zoekt naar mij.
God blijft niet boven, ver weg van mij,
maar wil steeds weer iets nieuws beginnen.

Als een Vader ben Jij elke morgen,
Schepper van de wereld die ik ken:
wat ik zie en wat ik niet zie,
waar en hoe en wie ik ben.

Als jouw Woord dat mens werd, onze broeder:
Jezus, die ons toonde wat Jij wil:
leven dwars door dood en onrecht
maakt een hemelsbreed verschil.

Als jouw Geest die brandt en ons bijeen brengt,
Adem die ons voedt en inspireert,
die in ons droomt van jouw schepping:
deze wereld omgekeerd.

Danken  (Madelief)

ik wil danken dat de vioolles nog mag doorgaan.
ik wil danken dat mama en papa nog mogen werken waardoor we geen geld te kort komen.
ik wil danken dat er elke vrijdagavond een vriendin komt babbelen.
ik wil danken dat ik nog met 4 vrienden mag afspreken.
ik wil danken dat ik op 17 januari toch van mijn verjaardag kon genieten.
ik wil danken dat mijn computerkennis groot genoeg is om vlot online les te volgen.

Onze Vader

Omdat wij als mensen niet altijd de woorden vinden, om tot God te bidden, heeft Jezus zelf aan ons een gebed geleerd.
Laten wij dan samen het Onze Vader bidden, zoals Hij het ons geleerd heeft …  Onze Vader …

Vredeswens

God, Gij wilt uw Geest in ons binnenste leggen
en ons hart vullen met het vuur van uw liefde.
Gij schenkt ons 'vrede', niet om die voor onszelf te houden,
maar om ze door te geven aan alle mensen.
Wij willen mee werken aan uw droom van een nieuwe wereld,
vol met mensen die elkaar graag zien,
omdat ze weten dat Gij hen graag ziet.
Wij willen uw liefde voelbaar maken!
Amen.

Lied:   26  Sjaloom, Gods vrede kome over jou

Sjaloom, Gods vrede kome over jou!
Sjaloom, Gods vrede kome over jou!
Sjaloom, breng Gods vrede bij de mensen om je heen.
Sjaloom, dan rust ook Gods vrede over jou!

Bezinning  (Mia)

Simeon en Hanna …
Twee mensen, diepgelovig, vol vertrouwen en getekend door het leven.
Hun geluk kon niet op toen ze met eigen ogen zagen
dat Gods belofte in Jezus waar werd.
Vanuit hun gelovig vertrouwen spraken ze hun verwachting en hun dank uit.
Ze zagen in dat Jezus zijn naam “God redt”
in woord en daad zou gaan waarmaken.
Hij zou niet teleurstellen.
Voor hen beiden wordt Hij hun levensvervulling.

Simeon en Hanna … ze zijn mensen als wij.
Hun diepe verwachtingen geven richting aan hun leven.
Ze kennen de pijn van het leven, maar ze blijven uitzien naar redding.
Ze spreken uit dat het leven hen niet kan klein krijgen,
omdat ze blijven geloven, omdat ze blijven vertrouwen.
Ze geloofden dat het licht over hen zou opgaan.
Ze zijn er van overtuigd dat het licht niet alleen voor hen zou schijnen,
maar voor iedereen, voor heel onze wereld.

Simeon en Hanna … ze zijn voor ons een voorbeeld.
Ook wij worden uitgedaagd om te blijven uitzien.  
In onze mistige en soms donkere bestaan,
zal eens een licht opgaan. Meer nog:
we mogen zelf licht zijn voor elkaar.
Het is onze taak om licht, vrede en geluk te worden voor anderen.
Zoals  Amanda Gorman in haar gedicht bij de inauguratie
van de nieuwe president Biden, verwoordde:
“Er is altijd licht! … als we moedig genoeg zijn om het te zien …
als we moedig genoeg zijn om het te ZIJN!”

Deze tekst vonden jullie ook op het Lichtmiskaartje dat jullie deze week, op Lichtmis, ontvangen hebben.

Slotgebed  (Mia)

Laten we nu samen met alle kinderen die de Viering meevolgden, bidden:

Goede God, Jezus is het Licht op onze weg.
Laat zijn Licht  in ons groeien:
een vlam van liefde voor elke mens,
een sprankeltje zon voor wie het soms moeilijk heeft,
een teken van hoop, elke dag opnieuw.
Zo worden wij allemaal gelukkige mensen.  Amen.

Zegen

Als je alleen thuis bent, doe dan even uw ogen dicht, wees heel stil en open.
Wij allen die samen vierden komen tot bij jou en tekenen een kruisje op je voorhoofd: God zegene en beware u …

Als je samen, in je bubbel, mee gevierd hebt in gemeenschap met ons allemaal,
geef elkaar dan een kruisje: God zegene en beware u …

Draag goed zorg voor elkaar.

Lied:  ♫ This little light of mine (Effatakoor 2011)

This little light of mine, I’m gonna let it shine. (3x)
Let it shine, let it shine, let it shine.

©  Effatakoor met Guido  -  Lovendegem 2011