Aswoensdag A - 'Jezus is de weg naar het volle Leven!'  (22/02/2023)

Verwelkoming

Een goede avond iedereen en welkom in onze Aswoensdagviering.
Jullie hebben tijd gemaakt om, middenin de drukte van de week, stil te staan, samen te komen en deel te nemen aan de eeuwenoude traditie van Aswoensdag.
Nochtans is dit een dag die door velen wordt ervaren als een wrange dag … denk aan dat oude zinnetje:
“Gedenk o mens, dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren.”
Het is een dag die ons confronteert met onze kwetsbaarheid.
MAAR … ons tegelijk oproept om ook in onze sterkte te gaan staan en voluit de weg van bekering, van ommekeer te gaan … de weg naar het volle leven.

Bij die weg hebben we LICHT nodig. We nodigen dan ook de kinderen en jongeren uit om de kaarsen en de paaskaars aan te steken.

Duiding van het thema

Toen we met de Liturgiegroep samen waren om de liturgie van de veertigdagentijd voor te bereiden, gingen we eerst de evangelielezingen van deze sterke tijd bekijken. Het viel ons op dat ons stukjes evangelie worden aangereikt die, uitgezonderd de evangelielezing van Aswoensdag, niet zozeer gaan over wat Jezus zoal gezegd en gedaan heeft, maar die zoeken naar een antwoord op de vraag: “Wie IS die Jezus dan toch?”
Het zijn teksten die focussen op de echte identiteit van Jezus, op hoe zijn volgelingen Hem ervaren hebben.
Daarvoor gebruiken de evangelisten dan een sterke symboliek!

We kozen dan ook als thema van onze vastentijd: Jezus is de weg naar het volle Leven!  

De weg naar het volle leven, wordt ons door Jezus getoond! Hij is onze Gids!
Om die weg naar het volle leven te gaan, worden ons STAPSTENEN aangereikt!
Elke week opnieuw zal er één, 
in de vorm van een boomstamschijf, worden aangebracht en zullen we een kleine versie ervan meegeven.
Op onze weg naar het volle leven, staan we er niet alleen voor! De Heer is BIJ ons.
Ook deze avond, en 40 dagen lang, wil Hij bij ons aanwezig zijn en met ons bevrijdend op weg gaan.

We zingen dan ook deze viering open met …

109  Wees hier aanwezig  (antifoon + refrein)

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

En nu staan we aan de start van die weg.
In het evangelie van vandaag horen we Jezus’ oproep tot ECHTHEID,  WAARACHTIGHEID!
Jezus neemt de drie vormen van Joodse vroomheid op de korrel en roept op elke hypocrisie, schone schijn, achter ons te laten.

Laten we luisteren …

Lezing: Matteüs 6, 1–6.16-18  (NBV21)

Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.