4 zondag van de advent A  -  'Verbind je met Jezus Christus'  (17/12/2022)

In de Parel is er enkel gedempt licht.

Er klinkt een ringtoon van een telefoon ...

Verwelkoming

Welkom, u die naar hier bent gekomen
met een hart dat uitziet naar licht en warmte,
naar vriendschap en genegenheid.
Laten we samen vieren dat het feest van
Kerstmis nu heel dichtbij komt.

Mag ik één van de jongeren uitnodigen om de vierde kaars op de adventskrans aan te steken.

Intussen:  ♫ 95  In onze donkere nacht  (3x)

In onze donk're nacht
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft

 Mag ik nu de andere jongeren uitnodigen om ook de paaskaars en de andere kaarsen aan te steken.

DAARNA STEEKT IEMAND DE LICHTEN AAN IN DE PAREL.

Openingsgebed  (Welzijnszorg)

God van licht en liefde,
vier kaarsen branden er vandaag,
met elkaar verbonden op een groene krans.
In het licht van de kaarsen
mogen wij jouw oneindig grote liefde zien
die ons tot mens maakt
en ons oproept om een licht te zijn voor elkaar.
Wij willen Je vragen:
laat jouw Licht schijnen,
wees ons liefdevol nabij
en maak ons wakker uit onze slaap
opdat we jouw droom mogen leven
in de naam van de vader, de zoon en de heilige Geest. Amen.

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Lezing: Jesaja 7, 10–14  (NBV21)

De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’
Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’
Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen?
Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Bernadette stelt Luc vragen over Jesaja.
Luc stelt Bernadette vragen over Welzijnszorg.
Luc legt de link met vergeving vragen voor waar het mis ging: projectie van het klavertje vier met de vier liefdes. Zachte muziek speelt en we maken het even stil.
Luc spreekt een gebed uit tot vergeving van onze fouten.

Offerandelied:  ♫  59  Geproefd, geleefd, herkend

Tafelgebed:  ♫  86  Ik zal er zijn

Communielied:  ♫  47  Wij kunnen de ogen niet sluiten

Wij kunnen de ogen niet sluiten
voor wie niet menswaardig bestaat,
voor kleinen en uitgebuiten,
om hen is het dat het hier gaat.

Wij kunnen de oren niet dichtdoen
voor 't vragen van mensen om recht,
't herstellen van 't kwade van toen
waarover niemand iets zegt.

Wij mogen niet langer meer zwijgen
waar hoop in de kiem wordt gesmoord,
waar toekomst alleen nog kan dreigen,
waar mensen niet worden gehoord.

Wij zullen nu anders gaan leven
met woorden van waarheid en recht,
met daden van handen die geven,
een hart waarin vrede gelegd.

Bezinning

Advent is een tijd van uitzien naar de geboorte van de Heer,
van Hij die omziet naar de verdrukte
en opkomt voor het recht van de zwakke.
Maar de adventsperiode laat ons niet alleen uitkijken
naar de menswording van God,
we worden ook opgeroepen om die menswording zelf
handen en voeten te geven in ons leven.
Welzijnszorg maakt het voor ons heel concreet.
De campagne van dit jaar toont hoe de
groeiende digitalisering in onze maatschappij
een nieuwe bron van ongelijkheid is.
Wie niet mee is in het digitale verhaal,
mist een stuk verbondenheid.
Vandaag worden we uitgenodigd
om niet te accepteren dat mensen uit de boot vallen.
Laat ons niet lijdzaam toezien
maar ons inzetten tot iedereen mee is,
ook in onze steeds digitaler wordende wereld.