2 zondag door het jaar A  (14/01/2023)

Openingslied:   115  Drempelgebed

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Lezing: Johannes 1, 29–34  (NBV21)

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar

Bezinning

Heb je het ook gehoord
dat Jezus
de Messias van de Joden is?

Heb je het ook gehoord
dat Jezus’ leven
een uit-God leven is?

Heb je het ook gehoord
dat evangelie beleven
betekent:
minste worden,
dienaar zijn
van de minsten der mensen
om vanuit hun hart
te ijveren voor hun geluk,
hun vrijheid en hun welzijn?

Heb je het ook gehoord
en is dat ook voor jou
dé weg?