Drie-eenheid A  -  Vanuit verbondenheid met God liefde delen  (06/06/2020)

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is,
geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons
genoemd mag worden: Vader,
aan Jou dragen wij in eerbied
dit samenzijn op.

Wij kunnen nu het brood
en de wijn niet samen delen,
maar we voelen ons wel verbonden
met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Inleiding  (Frans Cornelis)

Vandaag vieren we het feest van de Drie-eenheid. Het blijft voor mij na al die jaren nog altijd iets bijzonders en mysterieus. Misschien kan het evangelie van vandaag ons helpen.

Het is een klein stukje, drie verzen slechts, uit het verhaal van Johannes over de ontmoeting tussen Jezus en Nikodemus. Dat was één van de leiders van de joden, die ‘s nachts naar Jezus kwam om met hem te praten. Hij geloofde dat Jezus door God gezonden was, maar begreep niet goed wat Jezus bedoelde als Hij zei dat je opnieuw geboren moet worden “uit water en Geest” om het rijk van God binnen te gaan.

Neem rustig de tijd om de evangelietekst te lezen en te laten doordringen.

Lezing: Johannes 3, 16 – 18  (NBV)

 16  Want God had de wereld zo lief
        dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
        opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat,
        maar eeuwig leven heeft.

17  God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd
        om een oordeel over haar te vellen,
        maar om de wereld door hem te redden.

18  Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken,
        maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld,
        omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

Deelmoment  (Frans Cornelis)

Het is moeilijk om God in woorden te vatten. De Drie-eenheid van God benadrukt dat. Afhankelijk van het moment en van onze situatie worden we op een andere manier door God geraakt, krijgen andere aspecten van Hem de aandacht.

Het evangelie vat echter de essentie in één zin samen:
"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige Liefde daar gaat het over voor God, Ik-zal-er-zijn.

God is "Iemand", niet “iets”. Je kan met Hem/Haar een relatie aangaan, een liefdesrelatie. Een relatie die positief is, kracht geeft, doet groeien, wederkerigheid oproept. Een relatie die ons ook terug naar anderen toestuurt om ook hen de Blijde Boodschap te brengen, in woord en daad, over Iemand die ons altijd liefheeft en ons telkens weer zoekt, hoe dikwijls we ook struikelen, in de war zijn, verdriet hebben of het niet meer zien zitten. Iemand bij wie we onszelf mogen zijn en ons uitdaagt tot het goede.

In de evangelielezing beklemtoont Jezus dat het om relatie tussen God en de mens gaat. Zoals Jezus ons voorleefde kunnen we vanuit die verbondenheid terug naar onze medemensen gaan. Wanneer we het over een positieve relatie, over een liefdesrelatie hebben, gaat het om verbondenheid, om dragen en gedragen worden.

Het gaat om een grondhouding, een manier van zijn, die niet oordeelt, niet ver-oordeelt, maar door het er-zijn-voor-de-andere oproept tot een beter samenleven. Zoals de lezing zegt: "God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden."

Jezus maakt ons duidelijk dat we “andere”, “nieuw geboren mensen” worden wanneer we leven vanuit de verbondenheid met God, wanneer we ons laten inspireren door zijn Geest en zo de manier van leven van Jezus, Gods Zoon, navolgen.

Wel zullen we dan misschien maatschappelijk niet altijd gehuldigd worden - want zoals Jezus moeten ook wij dan vooral aandacht hebben voor wie het minder goed heeft - maar we zullen volop leven vanuit en in verbondenheid met Iemand die ons overstijgt en het goede in ons naar boven brengt.

Lied:  ♫ 8   Alta Trinità beata   (onbekend – Italië, 15de eeuw)    ~   [Flauto dolce - Alta Trinita Beata]

Tekst

Alta Trinità beata,
da noi sempre adorata.
Trinità gloriosa
unità maravigliosa.
Tu sei manna saporosa
e tutta desiderosa

Poging tot vertaling

Hoge Allerheiligste Drie-eenheid,
die we altijd hebben aanbeden.
Glorievolle Drie-eenheid,
wonderbaarlijke eenheid.
U bent hartig voedsel
en allen verlangen naar U.

Bezinning  (Frans Mistaens sj, Uit: de Bijbel in 1000 seconden)

God is gemeenschap - Echt leven is liefde delen

Maar vandaag stelt de Kerk ons voor
die verschillende facetten van God samen te vieren:
het mysterie van Zijn Drie-eenheid. Wat wil dat zeggen?
Eigenlijk heel eenvoudig:
dat God gemeenschap is.
Dat onze God van Liefde niet eenzaam leeft of alleen,
niet opgesloten of in Zichzelf gekeerd.
Maar dat onze God integendeel een God is
die Zijn Liefde en Zijn Leven meedeelt en doorgeeft.
Echte liefde is altijd bezielde mededeelzaamheid.
Door vandaag naar God Zelf te kijken,
leren wij dat ook ons leven pas écht leven is
als het wordt geschonken en gegeven.
Dat is de boodschap van het feest van vandaag:
Wie niet deelt met anderen, leeft eigenlijk niet.
Echt leven is liefde delen!

© Arcabas

Slotgebed  (naar: Dominicanen Schilde-Bergen)

God, onze Vader,
leer ons U te vinden als de Ene die ons geluk en vrede gunt.
Jezus Christus,
Gij weet wat het inhoudt:
dromen van liefde en botsen op het kwaad.
Geest van God,
begeleid ons op de weg van zorg en recht voor iedereen.
Kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap
levend in uw Geest.
Drie-ene God,
wees de toetssteen voor ons doen en laten.
Moge Gij zichtbaar worden in onze omgang met mensen,
iedere dag opnieuw en alle dagen van ons leven.
Amen.

Zegenbede  (naar: Kerk in Herent  -  Huub Oosterhuis)

God is geen abstract begrip.
In de geschiedenis van mensen heeft Hij Naam gemaakt.
Onder vele namen wordt Hij gekend door ons.
Dat wij die vele namen eer aan doen
door barmhartig, liefdevol, nabij en bevrijdend te zijn:


Heer God
erbarmend genadig lankmoedig
rijk aan liefde rijk aan trouw
bewarend liefde
tot het duizendste geslacht.