34 zondag door het jaar A  -  Over witte schapen en zwarte geiten ...  (21/11/2020)

Openingsgebed

God,
Jij die al wat is,
geschapen hebt en leidt,
Jij die door ons
genoemd mag worden: Vader,
aan Jou dragen wij in eerbied
dit samenzijn op.

Wij kunnen nu het brood
en de wijn niet samen delen,
maar we voelen ons wel verbonden
met Jou en met elkaar.
Jij die voor ons bent:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Lied:  ♫ 24  God is dan alles

Daar zal geen verdriet meer wezen,
wordt geen traan nog ooit geschreid!
Geen vervolging, angst of vrezen:
dan begint de heerlijkheid.

Daar zal dan geen dood meer komen,
niemand zal nog eenzaam zijn;
Al onz’ diepst’ en stoutste dromen
zullen dan verzadigd zijn!

Dan zal er geen kwaad geschieden
en geen ziekte meer bestaan,
’t leven zal geen zorg meer bieden,
alle heimwee zal vergaan!

Refrein: God is dan alles en in allen!

Inleiding:  Van witte schapen en zwarte geiten ...

Lezing: Matteüs 25, 31 – 46  (NBV)

Ik heb honger

Ik heb dorst

Ik ben vreemdeling

Ik ben naakt

Ik ben ziek

Ik zit gevangen

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”

Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Lied:  Gabriel’s Oboe  -  Ennio Morricone  (uit de film ‘The Mission’)

Tussentekst  (Walter Van Wouwe)

God van Liefde en Vader van alle mensen.
Jouw zoon Jezus heeft ons een tip gegeven om gelukkig te worden.
Een eenvoudige glasheldere suggestie.
Hou van elke mens in al zijn gebrokenheid.
Wees betrokken, bewogen en geraakt door elke mens die je pad kruist. En handel ook naar die betrokkenheid.
Doe iets, beweeg, telefoneer, schrijf een berichtje, stuur een kaartje, schenk een glimlach, deel van je overvloed …
Denk niet na over de liefde, maar zet je intenties om in actie; doe goed en je zal goed en God ontmoeten.
Jezus helpt ons om deze houding van liefde en zorg in praktijk te brengen, ongedwongen, elke dag opnieuw.
Geef ons inspiratie, durf en energie om ook in deze coronatijden brengers van licht te zijn.
Amen.

Voorbeden

Lied:  Because He lives - West Coast Choir

Voorbeden …

Gezongen:  ♫ 181 Draag mij God        

Draag mij God in barmhartigheid.
Til mij op uit al mijn kleinheid.
Koester mij in barmhartigheid.
Vader, Moeder, God met ons.

Vredeswens

 God, Gij wilt uw Geest in ons binnenste leggen
en ons hart vullen met het vuur van uw liefde.
Gij schenkt ons 'vrede', niet om die voor onszelf te houden,
maar om ze door te geven aan alle mensen.
Wij willen mee werken aan uw droom van een nieuwe wereld,
vol met mensen die elkaar graag zien,
omdat ze weten dat Gij hen graag ziet.
Wij willen uw liefde voelbaar maken!
Amen.

Wens elkaar de vrede, dichtbij of van op afstand.

Bezinning  (Walter Van Wouwe)

Het levensexamen

Als je student was en toevallig achter de vragen van je eindexamen zou komen, zou je jezelf een geluksvogel vinden en de antwoorden grondig bestuderen.
Het leven is een proef en aan het eind moet er ook een examen worden afgelegd.
Maar de oneindige liefde van God heeft ons al gezegd wat de vragen zullen zijn:
“Ik had honger en je hebt me te eten gegeven. Ik had dorst en je hebt me te drinken gegeven”.
Deze “werken van barmhartigheid” zullen de stof voor het examen zijn.
In die werken ziet God of we Hem werkelijk hebben liefgehad, door Hem te dienen in onze zuster en onze broeder.
Een warme oproep om dit samen te proberen de komende dagen.
Door bruggen te bouwen met iedereen die zich rondom ons solidair inzet.
Door liefde te geven aan wie geen liefde kan teruggeven.
Door extra zorg en warmte te geven aan wie dicht bij ons leeft.
Laten we samen studeren voor dit eindexamen van het leven …
onze droom is dat elk van ons zou slagen …
met de hulp van Gods warme genade en geïnspireerd door Jezus zijn praktijkvoorbeeld.

Zegen

Als je alleen thuis bent,
doe dan even je ogen dicht,
wees heel stil en open.
Wij allen die samen vierden
komen tot bij jou en tekenen een kruisje op je voorhoofd:
God zegene en beware je …
Als je samen, in je bubbel,
mee gevierd hebt in gemeenschap met ons allemaal,
geef elkaar dan een kruisje:
God zegene en beware je …

Draag goed zorg voor elkaar!

Lied:  ‘k Prijs uw naam  -  Elly & Rikkert