29 zondag door het jaar A  -  We zijn op weg naar een andere wereld  (17/10/2020)

Lezing: Matteüs 22, 15 - 21  (NBV)

15Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken.
16Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid       onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen.
17Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’
18Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars?
19Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan.
20Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’
21Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ 

Bezinning (korte inhoud van homilie)  (Walter VW)

We zijn op weg naar een andere wereld …

Als we om ons heen kijken merken we veel sporen van onrust.
Onze wereld is tegelijk in volle beweging en is tegelijk aan het stilvallen.
We zitten dichter bij elkaar dan ooit maar we hebben nog nooit zoveel uren achter een scherm doorgebracht.

Heel diep is onze samenleving aan het veranderen.
Straks zal ze heel anders zijn dan nu.
Wat is onze rol als christen in deze wereld?
We hebben een hoofdrol en geen bijrol.
Een christen is getekend door hoop en veerkracht.
De wereld heeft ons meer dan ooit nodig en wij hebben de wereld nodig.
We mogen ons niet terugplooien in een bubbel van gelijkgezinden.
Elke christen wordt uitgedaagd om zijn talent in te zetten om de storm te bedaren.

En als christen kunnen we nog iets extra doen.
We kunnen onze inzet op de plaats waar we zijn combineren met het in praktijk brengen van de kleine goedheid.
We laten geen kans liggen om te geven zonder terug te ontvangen.
We laten geen kans liggen om een vreemde tot vriend te maken.
We laten geen kans liggen om woorden van vertrouwen en bemoediging te spreken.

Het is onze opdracht om God in de wereld te brengen.
Telkens we goed zijn zoals God vormen we onze woon- en werkplekken om.
Een christen in actie in de wereld is een thermostaatverhoger.
Hij brengt warmte, zorg en vertrouwen daar waar koude, eenzaamheid en wantrouwen dreigen. 

Laten we elkaar de komende week stimuleren om onze handen vuil te maken.
Laten we onze plaats echt innemen waar we geroepen zijn.
Laten we houden van die complexe wereld zoals hij nu is
en laten we hem bezielen en inspireren door een vuurwerk van kleine daden van goedheid …
Een christen leeft niet met God naast de wereld, maar brengt God in de wereld.