24 zondag door het jaar A  -  Vormselviering  (12/09/2020)

Lezing: Lc. 10, 25 - 37  (NBV)

25Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achter-lieten. 31Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 35De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

Bezinning  (Walter)

Je kunt niet zonder de A(a)nder

God vol van liefde, als meters en peters van onze vormelingen willen we je iets vragen …

Je was er bij in deze viering. Je was bij hen in de voorbereiding die dit jaar wel erg bijzonder was.
Wil jij ook mee hun weg van het leven verder met hen mee gaan, alle dagen van hun leven.

Het zijn schatten van meisjes en jongens.
Elk van hen zijn ze drager van zoveel unieke talenten die morgen onze wereld nog mooier zullen maken.
Laat hen verder groeien en trek ze naar je toe.
Laat hen Jezus steeds opnieuw ontdekken als een boeiende tochtgenoot, een inspirerende vriend.
Laat hen ook vertrouwen op jouw Goede Geest die je hen vandaag bijzonder hebt geschonken.
Help hen de tips van deze Goede Geest te vertrouwen op de kruispunten van hun verder leven.

Wil je ook het vuur van jouw liefde blijvend in hen ontsteken. Het vuur van de vriendschap voor iedereen die op hun weg komt.
Wakker ook in hen het vuur aan om zorg te dragen voor onze planeet die Jij ons geschonken hebt.

God we bidden ook voor hun ouders, hun families, hun peters en meters dat ze een warme kring van waardering en
bemoediging moge vormen rond onze tieners.

We bidden ook voor onze Effatagemeenschap dat ze gastvrij en bemoedigend moge zijn voor onze jongeren.
Laat hen voelen dat ze hier altijd welkom zijn.

Tot slot lieve God laat het leven zo lopen dat Jij als een witte schaduw nooit van hen wijkt
en wij beloven dat we deze jongeren voor altijd een bijzondere plaats zullen geven in ons hart.

Jullie Effata Meters en Peters