21 zondag door het jaar A  -  Sleutels tot Gemeenschap  (22/08/2020)

Lezing: Mt 16, 13 - 20  (NBV)

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de messias was.

Bezinningstekst

God,
veel mensen hebben het moeilijk met wat in onze kerk gebeurt.

Zend ons mensen die meegaan op onze weg,
die luisteren naar wat we meemaken,
die uw Woord ontsluiten te midden van ons bestaan.

Zend mensen op onze weg
die betrokkenheid uitstralen,
die vertrouwen wekken,
met wie verbondenheid groeit,
die gemeenschap vormen.

Zend mensen op onze weg
die bij ons willen blijven,
die thuiskomen bij ons,
die met ons het Brood breken en delen zodat we de verrezen Heer herkennen.

Zend mensen naar ons die met ons kerk willen worden, zoals Jezus ze bedoeld heeft,
een kerk die warmte uitstraalt, een gemeenschap van liefde.

Zend mensen op onze weg, die ons helpen om op te staan,  andere mensen te ontmoeten, te getuigen van uw liefde, samen te werken aan de wereld.

Zend mensen naar ons in wie de verrezen Heer bij ons blijft.

Amen.

(uit: “Bouw mijn kerk weer op”, Luc Maes)