18 zondag door het jaar A  -  Feest Alfonsus Maria de Liguori - Nieuwe Geassocieerden  (01/08/2020)

Lezing: Mt 9, 35 – 10, 1  (NBV)

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Bezinning

Heer God,
Op deze dag danken we u voor de biddende St Alphonsus die zich in stilte en vertrouwen openstelde voor uw barmhartige liefde.
Wij danken u voor de moedige St Alphonsus die ondanks weerstand en hoongelach wegen zocht naar de meest verlatenen.
Wij danken u voor de creatieve St Alphonsus die door muziek, kunst, literatuur het onverwoordbare heeft willen doorgeven aan wijzen en ongeletterden.
Wij danken u voor de missionerende St Alphonsus die met geduld en visie mensen samen bracht om uw zending te vervullen.

Toon ons, hoe wij in zijn voetsporen kunnen gaan, leer ons het geheim kennen van uw mateloze liefde voor elk van ons,
laat ons vrij zijn van angst zodat Gij ons kunt omvormen en zenden als getuigen van uw liefde voor de mensen om ons heen.

Slotgebed

God, Gij hebt in de bisschop Alfonsus Maria de Liguori aan uw Kerk een trouwe dienaar en apostel van de eucharistie geschonken.
Geef dat uw volk voortdurend deelneemt aan deze geheimen en uw lof zingt in eeuwigheid.
Door Christus, onze Heer. Amen.