4 zondag van de advent C  -  'Gods droom leven'  (18/12/2021)

Openingslied:  ♫  37   Zomaar een dak

Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.

Lichtritus

Vandaag ontsteken we de vierde kaars.

Mag deze kaars ons helpen onderzoeken wat we beter kunnen doen
als we het samen met iemand anders doen, als we iets doen in groep.

Pas als we onze dromen en plannen overleggen met anderen,
zal er doorbraak van inzicht en uitstraling komen.
Wat zouden we anderen kunnen voorleggen?
Met wie zouden we contact kunnen opnemen?
Waar kunnen we een tandje bijsteken
om samenleving en kerk te vernieuwen?

Mogen deze vier adventskaarsen ons gidsen dit jaar.
Mogen wij degenen zijn door wie het evangelie gebeurt vandaag,
in wie Jezus werkzaam wordt in onze tijd.

Lied:  ♫  167  Al wie dolend in het donker

Al wie dolend in het donker, in de stilte van de nacht,
en verlangend naar een wonder, op de nieuwe morgen wacht:

vrijheid wordt van u verkondigd door een Koning zonder macht.

Gebed

Laten wij samen bidden:
Heer,
Gij hebt geen andere handen dan onze handen.
Gij kunt maar mens worden als wij ingaan op uw aanbod.
Zend ons uw Geest,
dat onze daden getuige zijn van uw menslievendheid.
Wij vragen het U door Jezus uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Lezing:  Lucas 3, 10-18  (NBV)

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

Lied:  ♫  59  Geproefd, geleefd, herkend

Geen ander brood dan wat door onze handen gaat.
Geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft.
Uw liefde wil geproefd, geleefd; herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, onnoembare geliefde.

Geen ander licht dan dat in onze ziel gelegd.
Geen and're kracht dan zout van deze aarde zijn.
Uw liefde wil geproefd, geleefd; herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, een levende nabije. 

Geen and're weg dan die door Jezus werd gegaan.
Geen ander vuur dan aangeblazen door zijn Geest.
Uw liefde wil geproefd, geleefd; herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe.

Onze Vader

Wij mogen nu bidden
met de woorden die Jezus ons zelf gegeven heeft.
Het zijn woorden van hoop op een betere wereld.

Bidden wij dan samen het Onze Vader …

Vredeswens

Heer Jezus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u’.
Wij bidden: laat Gods droom onze hoop en toekomst zijn.
Schenk ons de kracht van uw Geest,
opdat wij – ondanks en doorheen onze kleinheid –
hier en nu meewerken aan Gods droom
en bouwen aan een leefbare wereld.
Vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met ons.

En geven wij elkaar een hartelijk teken van vrede …
met een gebaar, een glimlach, een knipoog …

Lied:  ♫  35  Hevenu shalom alechem

Hevenu shalom alechem, hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem, hevenu shalom, shalom, shalom alechem.

Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.

Tafelgebed

En laat ons dan aan tafel gaan, wetend dat we mogen vertrouwen op Iemand, groter dan ons hart, die om Licht roept en het licht wordt geboren.
We vragen U God, behoed alle mensen en schenk ons de kracht om de weg te gaan die van deze wereld een plek maakt waar iedereen welkom is.
Hoe schamel we ons ook weten of voelen, we worden uitgenodigd om liefde te geven en te ontvangen, een leven lang.
We kunnen dat, we mogen dat.

219  Communiegebed  →  zie wit mapje

Als brood gebroken wordt, zei Jezus
dan wordt liefde uitgedeeld,
dan worden mensen gered en bewaard.

Laten wij daarom het brood nemen
en daarmee heel uitdrukkelijk zeggen:
ook ik wil een nieuwe wereld
waar brood en vrijheid en liefde is voor alle mensen.

Bezinning  (Walter)

Ontdek jouw missie …

Straks is het weer Kerstmis.
Tijd om de familiewarmte op te zoeken.
Tijd om even stil te staan bij dat wondere verhaal.
Een man en een zwangere vrouw zijn onderweg.
Een kind midden de mensen wordt geboren in een stal.
De buitenkant van het verhaal is niet rooskleurig.
Het spreekt over koude en kwetsbaarheid.
En doorheen de tijd zijn we naar het kerstverhaal gaan kijken zoals naar een kerstfilm.
Vanuit onze warme comfortabele huiskamer beluisteren we het verhaal en genieten van onze kerstsfeer.
Daarvoor hebben we bomen, lichtjes, geschenken, kaartjes en nog zoveel meer.
Op zich is daar niets mis mee.
We hebben allemaal honger naar verbinding en warmte.

Maar zou het kerstgebeuren ons niet zoveel meer willen zeggen.
Laten we even de romantiek vallen.
Kijken we naar de twee sterke vrouwen van het Bijbelverhaal van vandaag.
Twee vrouwen: de ene jong, de andere op leeftijd.
Beide zijn echte Godszoekers …
Ze staan open voor wat God met hun leven wil.
Ze staan onvoorwaardelijk open met beide handen om te ontvangen.
God breekt door in die openheid.
De beide vrouwen krijgen een missie die de wereld zal veranderen.
De twee topvrouwen mogen zorg dragen voor twee toppers: Johannes en Jezus.
Ze hebben hun missie ontvangen en hebben zich gesmeten om ze ook te realiseren.

Misschien is het dat wat kerstmis op een diep niveau zo bijzonder maakt.
Kerstmis is misschien meer een kerstperiode.
Een tijd waarin we het stil maken,
tot eenvoud en rust komen om ons te openen voor Gods missie met ons.
God, welk plan heb jij nu voor mij?
Het is een tijd om te luisteren, heel diep van binnen.
God blijft ook vandaag nog engelen naar elk van ons sturen
met energie-gevende boodschappen … aan ons om ze te horen.

Laten we doorheen de drukte en misschien wat geholpen door de beperkingen van corona,
van deze kersttijd een tijd van luisteren naar binnen maken,
een tijd van het ontdekken, herontdekken of verdiepen van jouw unieke ster,
van Godswege geschonken.
Eens je die ster hebt gevonden zal ook jij zegening, geluk en diepe vreugde ervaren.
Moge kerstmis 2021 anders zijn dan anders …

Slotgebed

God van licht en leven,
in Woord en Brood kwam U ons nabij om onze hoop te voeden.
Doe ons in uw liefde op weg gaan als lichtdragers voor elkaar.
Begeester ons opdat wij in vreugde uw wegen gaan.
Wij vragen het U, levend vanuit uw Geest
en in de naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.