1 zondag van de vasten B  -  'Samen tegen de stroom in'  (17/02/2024)
"Samen zorgen voor een leefbare planeet"

Lied:  ♫  36 Vrede voor jou

Inleiding bij het thema van de vasten

...

Lied:  ♫  Herschep ons hart

Herschep ons hart, heradem ons verstand.
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt -
Verberg U niet (2x)

Inleiding:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar.

Lezing:  Marcus 1, 12-15  (NBV21)

Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen dienden Hem.
Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’

Homilie:  Er is geen uitgeschreven tekst beschikbaar ... enkel verwijzing naar 1ste lezing.

Lezing:  Genesis 9, 8-15  (NBV21)

Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt.

Bezinning

Leen ons uw handen, Jezus,
- 40 dagen lang -
om met helende toewijding
uw Boodschap te realiseren
en om ze te vouwen
tot een hoopvol gebed.

Leen ons uw oren, Jezus,
- 40 dagen lang -
om alleen maar te luisteren
naar wat waar is in wat anderen over anderen zeggen
en om iets goeds te horen
in wat te hard en te scherp wordt geformuleerd.

Leen ons uw voeten, Jezus,
- 40 dagen lang -
om zó te leren stappen
dat de traagste kan volgen
en om af en toe naar hem/haar toe te kunnen gaan.

Leen ons uw ogen, Jezus,
- 40 dagen lang -
om de schoonheid te bewonderen
van mensen die uw wil volbrengen
en om van zondigheid te kunnen leren.

Leen ons uw hart, Jezus,
- 40 dagen lang -
om heel uw volk onvoorwaardelijk te beminnen
in uw naam,
ook hen die naamloos bleven
of wier stem werd gesmoord.

Leen ons uw hele leven, Jezus,

- 40 dagen lang -
om in woord en daad te worden zoals Gij,
naar wie wij steeds hebben opgezien
en om hier al - met Pasen als het kan -
uw verrijzenis te beleven
zodat die ook aan ons gebeurt!