regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

5de Paaszondag - C - 2019 (18/05/2019)

 

Lezing: Joh 13, 31 - 33a.34 - 35

 

31Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. 32Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie.
34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

(NBV = Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

 

Bezinning                                                          

Ik vraag van jullie geen onmogelijke dingen, zegt God,
enkel dat jullie liefhebben met geheel jullie hart.
Want alleen daaraan zal iedereen kunnen zien
dat jullie mijn kinderen zijn en dat Ik jullie God mag zijn.
Wees een oase van tederheid voor alle mensen om jullie heen.
Heb lief met grote warmhartigheid en intense eenvoud.
Durf jullie leven breken als brood en delen als wijn,
op dezelfde manier zoals mijn Zoon jullie dat heeft voorgedaan.
DAT was ZIJN testament:
elkaar liefhebben met dezelfde liefde als waarmee Hij liefhad,
zonder voorwaarden en zonder beperkingen.
DAN wordt het hier een hemel op aarde!

 

   
printer      pdf   (11 kB)

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be