regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Pinksteren - B - 2018

 

Lezing: Joh. 20, 19 - 23

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

(NBV = Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

 

 

Bezinning                                                          

Geest van God,
levensadem,
wind en vuur,
bewogenheid,
kracht tot leven
in verscheidenheid,
in gemeenschap,
in engagement,
in tijd, in eeuwigheid,
leven in al zijn volheid,

doe ons opstaan
uit onze luie zetel,
doe ons leven
en leven mogelijk maken,
krachtig,
hartverwarmend,

en laat ons
af en toe ook tot rust komen,
op adem komen,
ontvankelijk
voor wat komt,
voor wie komt
op onze weg.

Luc Maes

   
printer     pdf   (8 kB)

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be