regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Effata-meditatiegroep ... verstillen om te verdiepen en te verruimen

De opstart van de meditatiegroep is een vrucht van onze basiscursus rond geloof. Met een groep vrijwilligers zijn we vorig jaar maandelijks samengekomen rond het thema persoonlijk gebed en meditatie. Op het einde van dat jaartraject was er een verlangen van de groep om door te gaan met een open meditatiegroep. De bedoeling is om samen te mediteren en zo elkaar te ondersteunen om gebed en leven, meditatie en inzet dagelijks te vervlechten in ons leven.
Meditatie is een groot en wat beladen woord. Het is een moment van verstilling waarbij we geholpen door een gebedswoord of mantra ons laten dragen door die Grond van Liefde, de Onnoembare.

We beginnen om 16u45 met een korte impuls van 10 minuten, dan mediteren we samen 25 minuten en blijven nog even napraten.
Iedereen die wil kan aansluiten bij de groep.

Is het je eerste keer kom dan een kwartiertje vroeger. We maken dan samen kennis.

Voor meer info: Walter Van Wouwe, 0494/52 99 58 of walter.vanwouwe@me.com.

We komen, in principe, samen op de derde zaterdag van de maand in de Effatazaal. (Stropkaai 38 B, 9000 Gent)

12/09/2015 - 10/10/2015 - 21/11/2015 - 19/12/2015
16/01/2016 - 20/02/2016 - 19/03/2016 - 16/04/2016 - 21/05/2016 - 18/06/2016

meditatie

 

Stiltedag - maandag 17 augustus 2015
Tijd om te genieten van vleugjes wijsheid en verfrissende Stilte

 

 

Effata-meditatiegroep zoekt een dag de stilte op in het Rustpunt te Gent (11 juli 2014)

Het is ondertussen al de derde Stiltedag die we aanbieden. Dit jaar waren we met negen deelnemers. We hadden het cenakel uitgekozen als stilteplek. Het is een sfeervolle ruimte die deel uitmaakt van het Rustpunt, het vormingscentrum van de Carmelieten in hartje Gent. Een stiltedag heeft een eigen ritme. De basis zijn vier meditatiemomenten voorzien van een korte inleiding van een 25 minuten met enkel een mantra of gebedswoord dat je in vriendelijk in stilte herhaalt als bondgenoot. Deze meditatiemomenten worden afgewisseld met korte wandelmeditaties en tussendoor tijd voor jezelf. We nemen de maaltijd samen en ronden op het einde van de dag af met een open ronde waarin ieder wordt uitgenodigd om iets te delen wat zo'n dag met je doet. Het blijft verrassend dat samen stilte delen zo'n verbondenheid opbouwt. En je merkt dat in deze drukken tijden de stilte voor elke deelnemer iets te bieden heeft. Een helder inzicht, het loslaten van spanning en druk, het genieten van kleine dingen, de ervaring van je gedragen voelen enz. Over een iets was iedereen het eens dat deze dag zeker een vervolg zal krijgen. Bijzonder was ook dat een van de deelnemers geen echte ervaring had met meditatie maar zeker heeft kunnen genieten van zo'n een dagje anders dan andere dagen. Een vakantiedag voor je ziel.

 

Effata-meditatiegroep heeft op 12 juli 2013 een stilte-dag gehouden in de abdij van Roosenberg

Met een 9-tal deelnemers hebben we een unieke dag in stilte doorgebracht in de abdij. De dag bestond uit een viertal meditatiemomenten telkens voorafgegaan door een korte inleiding. Tussendoor was er stille tijd die men zelf kon invullen. Op het einde hebben we ruimte gemaakt om te delen hoe we de voorbije dag hadden beleefd. Iedereen had er van genoten. Voor het komend werkjaar zal de meditatiegroep haar bijeenkomsten verleggen naar elke derde zaterdag van de maand. Er zal in oktober ook een info-avond worden gehouden om nieuwe mensen uit te nodigen om met de groep kennis te maken en hun de kans te geven om in te pikken. Het leuke is dat er rond onze groep nog eens een twintigtal mensen cirkelen die proberen in hun leven dagelijks ruimte vrij te maken om te mediteren met een gebedswoord of mantra als hulpmiddel. Wil je meer info neem dan gerust contact op 0494/52 99 58 of walter.vanwouwe@me.com

stiltedag

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be