regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Leesclub

Geloven in de wereld van vandaag vraagt ook de durf om na te denken en vragen toe te laten. De durf om je eigen visies en meningen te confronteren met andere visies en meningen. Op deze manier verruimt en verdiept men ook zijn eigen inzicht in spiritualiteit, pastoraal, bijbel, kerk, liturgie en maatschappelijk engagement. Vaak openen nieuwe gedachten ook nieuwe wegen van denken, voelen en handelen.

Om dit proces te stimuleren worden er op jaarbasis een drietal boeken gelezen en nadien samen besproken.
De deelnemers lezen individueel het boek en verzamelen hun reacties.
Op de avond van de leesclub is er eerst een korte inleiding en dan wordt er open van gedachten gewisseld.
Tot nu toe werden op deze manier reeds 55 boeken samen besproken.
De boeken die worden besproken worden door de groep zelf gekozen.

Info: Fons Van Wielendaele

Te bespreken boek

Titel: 
Wat blijft
Kerngedachten

hans kung - wat blijft

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Auteur: 
Hans Küng
Wanneer: 
Donderdag 24 januari 2019 om 20 uur
Waar: 
Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent

Info: 

Over dit boek
De kern van Küng in één boek De oogst van 50 jaar denken Wat kan ik weten? Waar vind ik houvast? Waar komt het in het leven op aan? In Wat blijft geeft Hans Küng (1928) antwoord op deze oermenselijke vragen. Het is een samenvatting van de centrale thema's uit zijn werk.
Küng schreef standaardwerken over de wereldgodsdiensten en boog zich over de grote ethische vragen van mens en maatschappij. In dit nieuwe boek vraagt hij zich o.a. af welke waarden religies aanreiken voor politiek, samenleving en opvoeding. Alles mondt uit in de vraag: wat blijft?

Over de auteur
Sinds Hans Küng in 1957 zijn eerste boek publiceerde, proberen de kerkelijke machthebbers deze even briljante als ongehoorzame theoloog discipline bij te brengen. Tevergeefs: Küng bleef onvermoeibaar en onverzettelijk strijden voor de waarheid. Küng is theoloog, christen en wereldburger, en stelt zich open voor de uitdagingen van deze tijd. Hij ontwikkelde zich tot een van de meest gelezen theologen ter wereld en tot tegenspeler van zijn vroegere collega Joseph Ratzinger, de vorige Paus Benedictus XVI. Velen zien in hem het symbool van de hoop op een vernieuwde kerk. Hans Küng (1928) was van 1960-1996 hoogleraar Oecumenische Theologie aan de Universiteit van Tübingen. Conflicten met het establishment in de roomskatholieke kerk tekenden zijn leven en bereikten een climax in 1979, toen het Vaticaan hem zijn kerkelijke onderwijsbevoegdheid afnam. Zijn jarenlange studie van de wereldreligies mondde uit in de Stichting ‘Wereldethos’ voor interreligieuze dialoog.

Recensie(s)
In Duitsland is de rooms-katholieke theoloog Hans Küng nog altijd populair, maar ook in Nederland worden veel van zijn werken nog altijd vertaald. Dit boek is een bloemlezing uit zijn oeuvre, dat zo'n vijftig jaar beslaat. De sleutelteksten die een volledig overzicht van zijn denken en positie geven, zijn goed gekozen. De bundel is samengesteld door Hermann Häring en Stephan Schlensog en verscheen in het Duits ter ere van Küngs 85ste verjaardag. De teksten zijn thematisch opgebouwd en behandelen achtereenvolgens God (inclusief de dialoog met de natuurwetenschappen), Jezus, oecumene, Kerk, vrijheid, de dood, wereldreligies en het project Wereldethos. Ofschoon een aantal van de teksten al in Nederlandse vertaling voorhanden was, heeft de vertaler alle teksten opnieuw vertaald. Het resultaat is een reeks bijzonder leesbare theologische teksten die een volledig overzicht bieden van en een inleiding geven in onder andere Küngs theologie, kritiek op de rooms-katholieke kerk, ideeën over menswaardig sterven, wereldreligies en zijn religie-overstijgende ethiek.

Dr. Taede A. Smedes

Terug naar boven  Terug naar boven


Besproken boeken

DATA
TITEL
AUTEUR(S)
18/10/2018
Niet voor de winst Martha Nussbaum
17/05/2018
De nacht van de biechtvader Tomáš Halík
24/01/2018
Van macht ontdaan René Grotenhuis
08/05/2017
Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum  
16/01/2017
Waar blijft de kerk Erik Borgman
20/10/2016
Een nieuwe aarde - Dé uitdaging van deze tijd Eckhart Tolle
26/05/2016
Hoog tijd voor een andere God Roger Burggraeve
21/01/2016
Proeven van goed samenleven Thijs Caspers
15/10/2015
Jezus van Nazaret - een mens als wij? Roger Lenaers
21/05/2015
Een weg van verstilling (Meister Eckhart) Marcel Braekers
15/01/2015
BGT (Bijbel in Gewone Taal) NBG (Nederlands Bijbelgenootschap)
16/10/2014
Vriend voor het leven Huub Oosterhuis
15/05/2014
Op verkenning in een nieuw land Roger Lenaers
10/01/2014
Paus Franciscus Francesca Ambrogetti & Sergio Rubin
19/10/2013
Bestaat u? Jean-Jacques Suurmond
30/05/2013
De kardinaal hoopt Olivier Le Gendre
21/02/2013
Dalai Lama - man, monnik, mysticus Mayanck Chhaya
25/10/2012
Vrouw zoekt God Lauren F. Winner
24/05/2012
Religie voor atheïsten Alain de Botton
19/01/2012
Is de kerk nog te redden? Hans Küng
20/10/2011
Tegenstrijdig Ongeloof Wiel Smeets
19/05/2011
Gedreven tussen goed en kwaad Roger Burggraeve & Ilse Van Halst
18/02/2011
Biecht van een kardinaal ~ deel 3 Oliver Le Gendre
03/12/2010
Biecht van een kardinaal ~ deel 2 Oliver Le Gendre
15/10/2010
Biecht van een kardinaal ~ deel 1 Oliver Le Gendre
30/09/2010
De minnaar, de monnik en de rebel Suzanne van der Schot
20/05/2010
De weg naar Mekka Jan Leyers
21/01/2010
Leuke meiden Geeri Bakker e.a.
17/09/2009
Vrienden van God Timothy Radcliffe
28/05/2009
De Marketing van God Charles Swietert
29/01/2009
Waarop wachten wij? Notker Wolf
25/09/2008
Pastores gaan voorbij Marie-José Janssen & Gerard Zuidberg
22/05/2008
Levenslessen van een abt Christopher Jamison
31/01/2008
Sporen van geestkracht Ignace D'hert (hoofdredacteur)
18/10/2007
Waar draait het om als je christen bent? Timothy Radcliffe
31/05/2007
De God van Nederland Elma Drayer & Pieter van der Ven
25/01/2007
De kunst van de liturgie Kees Kok
26/10/2006
Pelgrims onderweg Lucette Verboven
20/04/2006
teksten van Paul Zulehner, paters Lasso, Tobin en Dembek
19/01/2006
Menslievendheid moet ik aanzeggen Frans Boddeke
08/09/2005
Al de vragen van ons leven Roger Burggraeve & Ilse Van Halst
26/05/2005
Je geloof doorgeven, hoe doe je dat? Stef Desodt
04/02/2005
Leven: maar hoe? Eugeen Drewermann
04/11/2004
Boek van levenskunst Anselm Grun
13/05/2004
Op weg naar de herberg Jan Hendriks
15/01/2004
De Effatagemeenschap en mystagogie Guido Moons
16/10/2003
Gezocht: gelovige Annekatrien Depoorter - Dirk Kerckhoven - Erik Galle
05/06/2003
Tussen Rome en leven Roger Burggraeve
06/02/2003
Wat gelooft een goede moslim? Emilio Platti
26/09/2002
Het verhaal gaat Nico ter Linden
30/05/2002
We hebben Hem herkend Trees Dehaene
31/01/2002
Mystiek is liefde William Johnston
04/10/2001
Vrijuit Peter Schmidt
23/01/2001
De wereld van Thomas en Elke Marcel Verhelst
26/09/2000
Kerk zonder wierook Ignace D'Hert
23/05/2000
Pelgrim in het leven Lucette Verboven
01/02/2000
Als 't kwaad goede mensen treft Harold S. Kushner

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be